Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Akredytacja

Akredytacja Erasmusa w obszarze

Edukacji dorosłych, Kształcenie i Szkolenia Zawodowego i Edukacji szkolnej

„Szkoła przyszłości”

Lata 2021-2027

 

Link do strony internetowej Akredytacji: https://sites.google.com/view/akredytacjaerasmusplus/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0

Plan Erasmusa

Cele:

 • Podniesienie  jakości nauczania przedmiotów w tym nauczanych dwujęzycznie, szukanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych
 • Podniesienie jakości kształcenia z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystania innowacyjnych metod motywowania i wychowania,
 • Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji językowych, metodycznych, TIK i kulturowych),
 • Podniesienie kwalifikacji uczniów w tym doskonalenie kompetencji zawodowych i miękkich uczniów, wzrost satysfakcji z uczenia się i osiąganych rezultatów,
 • Rozszerzanie umiejętności efektywnej współpracy w zespole nauczycieli, partnerów, uczniów na poziomie szkolnym, krajowym i międzynarodowym
 • Uwrażliwianie nauczycieli, uczniów i rodziców, na różnorodność językową i kulturową
 • Rozwinięcie europejskiego wizerunku szkoły poprzez zbudowanie kontaktów z partnerami europejskimi
 • Promowanie wartości europejskich poprzez dziedzictwo narodowe i budowanie europejskich obywateli przyszłości

Poszerzanie oferty szkoły o przygotowanie do nauczania dwujęzyczności oraz realizacja projektów międzynarodowych wymaga od kadry i administracji dobrego przygotowania językowego. Dlatego jednym z kluczowych obszarów projektu jest nabycie umiejętności językowych nie tylko u nauczycieli klas starszych, ale także klas 1-3. Chcemy by nasza szkoła przygotowywała do nauczania dwujęzycznego od najmłodszych lat, w związku z tym konieczne jest także przygotowanie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i pedagogów wspomagających do takiej roli szczególnie, że w kraju brak kursów dotyczących integracji treści przedmiotowych i językowych w klasach 1-3. Kursy językowe i językowo-metodyczne umożliwią także uczestnikom zapoznanie z różnorodnymi innowacyjnymi metodami pracy z uczniami, w szczególności z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli tych z dysfunkcjami jak i tych z uzdolnieniami.

 

Kształcenie  wymaga  nieustannego  rozwoju  zarówno  wiedzy  merytorycznej jak i metodycznej kadry nauczycielskiej. Wprowadzany eksperyment wymaga nowoczesnych metod nauczania, a co za tym idzie wiedzy w tym obszarze w szczególności do przygotowania programu nauczania dla dodatkowych godzin języka angielskiego w klasach młodszych oraz scenariuszy lekcji metodą CLIL. Praca metodą projektu wymaga także znajomości m.in. technologii komunikacyjnych i wykorzystywania jej w nauczaniu nie tylko informatyki lub języków obcych ale także innych przedmiotów oraz projektach. Nauczyciele poszerzający własną wiedzę i będący na bieżąco z nowinkami podnoszą jakość nauczania swoich przedmiotów co przekłada się na wykształcenie uczniów – przyszłych kadr potrzebnych na rynku pracy. Dlatego, aby zwiększyć kompetencje zawodowe kadry, chcielibyśmy umożliwić udział nauczycielom w wybranych szkoleniach metodycznych na temat metody CLIL oraz technologii TIK.

 

Drugą równie ważną częścią programu są uczniowie. Na szkole spoczywa obowiązek przekazania uczniom rzetelnej wiedzy na temat bogatej historii i kultury Europy oraz istoty procesu integracji. Chcemy by nasi absolwenci byli świadomi swej tożsamości narodowej, ale jednocześnie otwarci na wielokulturową i demokratyczną Europę. Powinni wziąć odpowiedzialność za własne uczenie się, być zdolni do świadomego i samodzielnego funkcjonowania w świecie oraz otwarci na zmiany, planując swój własny rozwój pod kątem indywidualnych aspiracji i dążeń. Powinni umieć korzystać z różnych źródeł informacji i przetwarzać je stosownie do życiowych potrzeb. Nauczyciel jako przewodnik po życiu musi umożliwić uczniowi samorozwój, ale sam musi być świadomym obywatelem Europy. Dlatego ważne jest, by sam doświadczył możliwości jakie daje wspólnota europejska oraz interakcja między nauczycielami z różnych krajów połączona z wymianą doświadczeń i metod pracy. Udział w projektach unijnych oznacza wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej, zwiększa tolerancję dla odmienności przygotowuje nauczycieli i uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.

Aby spełnić powyższe oczekiwania w okresie 7 lat planujemy przeprowadzić ok. 15 mobilności nauczycieli na kursy językowe i metodyczne oraz umożliwić wyjazd ok. 32 uczniom wraz z 8 opiekunami (4 wyjazdy po 8 uczniów + 2 nauczycieli).

KONFERENCJA SZKOLENIOWA „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – 31/08/2023

 1. „Ocenianie, które pomaga się uczyć – ocenianie kształtujące” – Donata Hartleb-Wroczyńska, Olena Sharko: INTELLIGENT ASSESSMENT
 2. „Ocenianie na przykładzie obserwacji pracy we Francji” – Natalia Hukowska: Obserwacja pracy – Bordeaux 2023
 3. „Happy school – szkoła pozytywna” – Bogumiła Niemiec: Happy Schools
 4. „Jak rozbudzić myślenie krytyczne u uczniów” – Anna Zawadzka: Myślenie krtyczne (2)
 5. „Umiejętności wizualne” – Sylwia Bombała: Prezentacja umiejętności wizualne
 6. „Aktywizujące metody pracy” – Dominika Łuniewska, Sebastain Tasakowski: Aktywizujące metody pracy

 

Wymiana długoterminowa rok szkolny 2022-23

Minął już miesiąc od wyjazdu pięciorga uczniów z naszej szkoły na wymianę długoterminową do Francji, Hiszpanii i Finlandii.

Co mówią?

Oto ich relacja z pobytu:

Nie mogę uwierzyć, że to już połowa wyjazdu! Francja jest cudowna. Zdążyłam już zauważyć wiele różnic pomiędzy Polską, a Francją jak na przykład wolny czas dla dzieci, pogoda i oczywiście jedzenie. Każdego dnia poznaję kulturę i język. W ciągu tego pobytu zdążyłam zobaczyć naprawdę wiele zwiedziłam wjechałam na wierzę Eiffle, zobaczyłam Mona Lise i byłam w wielu innych miejscach. Zaskoczyło mnie bardzo, że dzieci w moim wieku prawie wcale nie mówią po angielsku (żeby być na moim poziomie muszę chodzić do liceum) łatwiej się porozumieć po hiszpańsku. Bardzo się cieszę, że tu jestem i czerpie z tego wyjazdu wszystko co mogę

– Antonina

Dotychczasowy pobyt we Francji minął mi szybko i bardzo przyjemnie. Zwiedziłam wiele miejsc oraz poznałam zwyczaje i kulturę Francuską. Zaskoczyło mnie wiele różnic w szkole. Ilość godzin spędzany na powietrzu. Oraz zmiana osób w klasie co roku. Poznałam wiele wspaniałych ludzi. Nauczyłam się nowych zwrotów oraz słów w języku francuskim.

– Ala

To mój trzeci tydzień w Finlandii, Moja nowa rodzina przyjęła mnie bardzo ciepło. Zobaczyłem wiele ciekawych miejsc w Helsinkach. Sama szkoła jest duża i przestronna.  Bardzo mi się podoba że uczniowie mają  dużo wolności i relację “na ty” z nauczycielami. Jak na razie  mam świetną opinię o Finlandii.  Mam nadzieję na doznanie wielu nowych wrażeń.

– Tymon

Skip to content