Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
AktualnościNowy ŚwiatOgłoszenia

25 maja 2020 roku – procedury bezpieczeństwa na czas opieki dla klas 1 – 3

Procedura

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych: !!Prcedura organizacji klas I-III

Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia: !Procedura podejrzenia zakazenia_klasy I-III

Postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów: !Procedura postępowania prewencyjnego klasy I-III

Organizacji opieki dla klas I – III w Szkole Podstawowej nr 211: Organizacji opieki dla klas I – III w Szkole Podstawowej nr 211

Potwierdzenia rodzica o zapoznaniu się z procedurami: potwierdzenia rodzica o zapoznaniu

Zgoda na mierzenie temperatury: zgoda na mierzenie temperatury

Załącznik nr 1: Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego (4)

Załącznik nr 2: Załacznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego (3)

Skip to content