Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
AktualnościBibliotekaNowy ŚwiatSmolnaŻycie szkoły

8 – 15 maja 2024 roku – Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Dziś rozpoczynamy kolejna edycję Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne hasło, to „Biblioteka – miejsce na czasie”.
Zacytujmy uzasadnienie wyboru takiego hasła przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich:
„W świecie wirtualnej rzeczywistości, w świecie sztucznej inteligencji BIBLIOTEKA jawi się jako miejsce, w którym możemy wykorzystywać najnowsze technologie.
Ale to również miejsce, w którym możemy dowiedzieć się więcej o ochronie praw intelektualnych – wszak nowoczesność tego również dotyczy.
Biblioteka – miejsce na czasie to digitalizacja i udostępnianie zgodne z prawem zabytków piśmienniczych (biblioteki cyfrowe)
Biblioteka – miejsce na czasie to edukacja o prawie autorskim i możliwościach wykorzystania dóbr kultury w należyty sposób
Biblioteka – miejsce na czasie to praca na rzecz braku wykluczonych informacyjnie, społecznie
Biblioteka – miejsce na czasie to integracja społeczności lokalnej
Biblioteka – miejsce na czasie to wymiana doświadczeń różnych grup wiekowych, kulturowych
Biblioteka – miejsce na czasie to miejsce poszerzające ofertę o nowe trendy, nie zapominając o racjonalnym i mądrym ich wykorzystaniu
Biblioteka – miejsce na czasie – łączy w spójną całość osiągnięcia myśli ludzkiej z przeszłości z myślą współczesną
To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy. Jest miejscem, gdzie ludzie mogą korzystać z interaktywnych aplikacji, wirtualnej rzeczywistości czy projektów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. “Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. “Biblioteka – miejsce na czasie” to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty.”

Jak zwykle w Tygodniu Bibliotek i u nas odbędzie się szereg związanych z nim działań.

Na zdjęciach oficjalne plakaty tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Skip to content