Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
AktualnościNowy ŚwiatWydarzeniaŻycie szkoły

8 stycznia 2019 roku – projekt Erasmus +

Pragniemy poinformować społeczność szkolną, że  przystąpiliśmy do realizacji  dwuletniego projektu Where the wild things are (Nauka w naturalnym otoczeniu) w ramach programu  Erasmus+ .
Projekt skierowany jest do uczniów kl. 1- 6. Partnerami projektowymi  są szkoły z Rumunii i  Walii.
Celem projektu jest popularyzacja uczenia się w naturalnym otoczeniu.
Realizacja zadań  obejmuje różne formy, m.in. wycieczki edukacyjne/zajęcia edukacyjne w terenie,
a także działania kształcące umiejętności kluczowe, w tym  wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ostatnim roku realizacji projektu odbędą się spotkania integrujące i podsumowujące działania projektowe.  Uczniowie  naszej szkoły odwiedzą partnera w Rumunii. Natomiast partnerzy z Walii będą gośćmi w naszym kraju. Projekt zakończy się w 2020 roku ewaluacją i zaprezentowaniem rezultatów zrealizowanych działań.

Skip to content