Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
AktualnościOgłoszenia

Rekrutacja do klas 7 dwujęzycznych

Zgodnie z harmonogramem od 25 maja Kandydaci do klas VII dwujęzycznych wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie.

Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Wydrukowany i podpisany wniosek Kandydaci muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku Kandydaci będą mogli skorzystać z dwóch sposobów składania wniosku i dokumentów:

  1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły pierwszego wyboru.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Ewentualne konsultacje dla Kandydatów i ich rodziców będą udzielane wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W dniu 5 czerwca kandydaci zgłaszają się na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (stan na chwilę obecną, MEN nie zawiesił przepisów o przeprowadzeniu sprawdziany, wciąż czekamy na zajęcie stanowiska w tej sprawie), do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA! W celu zwiększenia bezpieczeństwa Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K  zgłoszą się do Państwa szkoły o godzinie 8.30.

Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z zgłoszą się do szkoły o godzinie 9.30.

Szczegółowy harmonogram Harmonogram dla KANDYDATA 2020

Skip to content