Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie
AktualnościNowy ŚwiatOgłoszeniaŚwietlica

Wiosna Radosna – świetlicowy konkurs fotograficzny

Drodzy uczniowie klas I-III

Świetlica szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

WIOSNA RADOSNA- w poszukiwaniu wiosny

Regulamin:

Organizator świetlica SP 211

Uczestnicy- uczniowie klas I-III

Cele konkursu:
– kształtowanie wśród dzieci zainteresowań fotografią
– uwrażliwienie nas na piękno otaczającego świata i zachęcanie do jego utrwalania w fotografii i haśle
– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
– rozwijanie twórczej inwencji dzieci

Organizacja konkursu
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I- III SP 211 w Warszawie
2. Każdy uczestnik przedstawia jedną pracę, na której znajdują się 3 fotografie z ciekawym hasłem dotyczącym wiosny
3. Pracę w wersji elektronicznej należy przesłać do dnia 26 kwietnia 2021 roku na adres mailowy p.madziar@sp211.edu.pl
4. Każde zgłoszenie oprócz zdjęcia powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie go na stronie internetowej szkoły i fb SP 211

5.Kryteria i ocena pracy:
– kreatywność i pomysłowość wykonania zdjęcia i podpisu
– zgodność pracy z tematem konkursu
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu 19 kwietnia 2021
7. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są dyplomy oraz upominki.
8. Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa
9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne

Osoby odpowiedzialne – Justyna Dąbrowska, Paulina Madziar

Skip to content