Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

BEST Consumption levels

Projekt Erasmus plus

„Building up Entrepreneurial Skills through Reducing Consumption Levels in a Multilingual Way” w skrócie B.E.S.T Consumption levels”

Lata 2014-2017

E. S. T. ConsumptionLevels był projektem wielostronny, w którym poza szkoła polską uczestniczą cztery szkoły partnerskie z Hiszpanii, Austrii, Francji, Finlandii. W czasie trzech lat realizacji projektu odbyło się pięć spotkań międzynarodowych, podczas których prowadzone były działania projektowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Jako jedyne gimnazjum w Polsce w tym roku szkolnym umożliwiliśmy dwóm uczennicom naszej szkoły uczestnictwo w trzymiesięcznej wymianie ze szkołą we Francji.

Jednym z głównych tematów  naszego projektu była edukacja konsumencka, która jest istotnym narzędziem budowania zaufania potrzebnego konsumentom do działania na coraz bardziej złożonych rynkach. Według słów komisji OECD „edukacja konsumencka powinna rozpoczynać się w młodym wieku i obejmować wszystkie etapy życia; powinna zostać włączona do programów edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego lub programu nauczania”.

Drugim elementem naszego projektu była praca nad rozwojem przedsiębiorczości, czyli między innymi tzw.  „umiejętności miękkich” (kreatywności, innowacyjności, konkurencyjności, elastyczności, motywacji i zdolności do podejmowania ryzyka), ponieważ są one nie tylko kluczowe dla pracodawców, ale w wielu przypadkach ważniejsze niż wiedza akademicka.

Trzecim kluczowym aspektem tego partnerstwa było uzmysłowienie uczniom tego, jak bardzo nauka języków obcych zwiększa ich możliwości na rynku pracy.  W tym celu nauczyciele byli zachęcani do wdrażania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się na lekcjach języka obcego przy jednoczesnym zastosowaniu technologii informacyjnych w codziennej pracy.  Wymiana dobrych praktyk między nauczycielami języków obcych pozwalała na lepsze praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych potrzebnych na rynku pracy.

Rezulataty projektu Erasmus plus

Skip to content