Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Building a better future

Erasmus 2018 – 2020
Nasza szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego programu Erasmus+ „Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu  innowacyjnych metody nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności”

Projekt Erasmus + dla klas 7-8 i 3 klasy gimnazjum  2018-2020

Koordynator: Anna Zawadzka

Cele projektu

– wielokulturowość
– migracja
– ekologia
– nowoczesne metody nauczania w tym nauczania języków obcych

Nasze szkoły partnerskie:

Osnovna sola Velika Dolina, Velika Dolina, Słowenia
Zakladni skola a Materska skola Barvirska, Liberec, Czechy
Istituto Comprensivo Fratelli Linguiti, Giffoni Valle Piana, Włochy

Jest to projekt wielostronny. Przez okres dwóch lat realizacji projektu odbędą się cztery spotkania projektowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Jego głównymi celami będzie zapoznanie z dziedzictwem narodowym krajów partnerskich oraz wielokulturowością Europy, uświadomienie uczniom problemów ekologicznych występujących w ich środowiskach oraz  szukanie rozwiązań, a także wymiana doświadczeń i poznanie nowych metod nauczania w tym metody pracy projektem, CLIL i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Projekt zakłada wiele działań takich, jak szukanie śladów kultur krajów partnerskich, badanie pochodzenia swoich krewnych w celu przeprowadzenia badania imigracji w Europie, czy obliczanie śladu węglowego. Podczas realizacji projektu odbędą się trzy wymiany uczniowskie, w których będą uczestniczyć 8-osobowe grupy uczniów i dwójka nauczycieli oraz oczywiście wizyta naszych partnerów w naszej szkole.

Zapraszamy do zaglądania na stronę internetową projektu: https://buildingabetterfuturespirc.wordpress.com/?fbclid=IwAR0DCH0Q0U8EcrcbggxowMBeRCWh7YVEHYMWJVAOKd6cFtwuyVDj78oZBbw

Oraz na bloga naszych kontaktów międzynarodowych, gdzie umieszczane są także relacje z bieżących działań w projekcie: https://ourinternationalcontacts.blogspot.com/

 

W dniach 10-14.10.2018 odbyła się wizyta w Polsce koordynatorów projektu, której celem było:

– Ustalenie harmonogramu działań
– Omówienie poszczególnych zadań
– Przygotowanie sposobu ewaluacji
– Omówienie sposobu komunikacji i organizacji mobilności

Prezentacja o projekcie: Erasmus_info

Informacja, pół roku realizacji: Informacja_Erasmus

Bieżące zadania w projekcie: BIEZaCE_ZADANIA_W_PROJEKCIE_ERASMUS_PLUS1

Informacja o drugim roku projektu: Informacja_o_drugim_roku_projektu(1)

Pierwsza wizyta partnerska – Włochy, 24.02.2019 – 2.03.2019: Wizyta_we_Wloszech

Druga wizyta partnerska – Słowenia, 29.05.2019 – 4.06.2019: Wizyta_w_Slowenii

Trzecia wizyta partnerska – Czechy, 13 – 19.10.2019: https://youtu.be/of6I52M_IOI

Produkty końcowe

W trakcie pierwszego roku projektu, którego tematem przewodnim była migracja, uczniowie z czterech krajów partnerskich poszukiwali śladów krajów partnerskich w swojej okolicy.

W rezultacie powstały cztery książki online prezentujące informacje, które uczniowie znaleźli w trakcie poszukiwań.

Traces of Czech Rep.: Traces_of_Czech_Rep.

Traces of Italy: Traces_of_Italy

Traces of Poland: Traces_of_Poland

Traces of Slovenia: Traces_of_Slovenia 

Stworzyli i przeprowadzili także ankietę Where are we from?, która miała na celu sprawdzić skąd pochodzimy i której rezultaty zostały przedstawione w formie ebooka: https://www.calameo.com/books/0065395505363f0b46744

Kolejna ankieta Are we different or similar?  miała pokazać, jakie problemy napotykają nowoprzybyli do naszych krajów. Oto jej rezultaty: https://www.calameo.com/books/00653955087f1ab5251b3

Na ich podstawie powstały poradniki poradniki dla nowoprzybyłych do naszych krajów „Dos and don’ts in our countries” w formie ebooków:

„A SURVIVAL KIT FOR NEWCOMERS IN ITALY” – Free Books & Children’s Stories Online | StoryJumper

„A SURVIVAL KIT FOR NEWCOMERS IN POLAND” – Free Books & Children’s Stories Online | StoryJumper

„A survival kit for newcomers in Slovenia” – Free Books & Children’s Stories Online | StoryJumper

„A SURVIVAL KIT FOR NEWCOMERS IN CZECHIA” – Free Books & Children’s Stories Online | StoryJumper

W drugim i przedłużonym, trzecim roku partnerstwa zajmowaliśmy się problemami ekologicznymi. Najpierw szukaliśmy i prezentowaliśmy lokalne problemy ekologiczne, następnie spotkaliśmy się na konferencjach online, podczas których dyskutowaliśmy nad rozwiązaniami. Nasze działania zakończył projekt PBL „Innovation at work”, którego celem była zmiana czegoś związanego ze środowiskiem w naszych lokalnych społecznościach na lepsze. Całokształt działań został następnie zaprezentowany w formie ebooka:

https://read.bookcreator.com/rG8C5CSmM8RQAnshEygi6ViESCr2/PG6vSxQmTfCWddncz8_oRg

Aby zwiększyć świadomość proekologiczną wśród naszych uczniów podejmowaliśmy również inne działania takie jak dwie edycje konkursu plastycznego „Budynek przyszłości” oraz wizyty w budynkach o rozwiązaniach proekologicznych.

https://read.bookcreator.com/rG8C5CSmM8RQAnshEygi6ViESCr2/VRuzM3LkQAmRVpbfQEkPog

Ponieważ jednym z celów projektu były nowoczesne metody nauczania w tym nauczania języków obcych, podczas naszego projektu powstało szereg scenariuszy lekcji CLIL, które zostały zebrane w formie broszury, a także zaprezentowane podczas lekcji otwartych. Powstała także baza różnych aplikacji i narzędzi online przydatnych do nauczania i pracy z uczniem.

https://www.calameo.com/books/0065395500d617e95714d

Podczas trwania projektu powstało też szereg filmów przygotowanych przez naszych uczniów opowiadających o tym, czym jest dla nich Erasmus.

 

 

Erasmus Days 2019

11 października 2019 obchodziliśmy Dni Erasmusa, w związku z czym uczniowie należący do klubu Erasmus plus przygotowali dla szkolnej społeczności dwuetapowy konkurs wiedzy sprawdzający wiedzę na temat krajów partnerskich przypominający teleturniej Milionerzy.  Najlepsi uczniowie otrzymali upominki.

Erasmus Days 2020

W naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych, który w tym roku przypada na 26 września.

W związku z tym 23 września we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyła się lekcja modelowa dla nauczycieli warszawskich szkół w ramach szkoleń interdyscyplinarnych, na której podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w nauczaniu dwujęzyczności. Scenariusz przeprowadzonej w klasie 7d lekcji matematyki „Imigracja w statystyce – wykresy słupkowe i kołowe” powstał w ramach projektu Erasmus plus „Building a better future”.

25 września odbyła się druga część obchodów – międzyklasowe rozgrywki językowe. Reprezentanci klas wzięli udział w czterech konkursach:

  • wiedzy o krajach anglojęzycznych;
  • tłumaczeń;
  • pięknego czytania w języku angielskim;
  • pięknego czytania w drugim języku obcym (w zależności od klasy j. hiszpańskim, j. francuskim lub j. niemieckim).

Zwycięskie miejsca przypadły klasie 7d oraz klasie 8f.

Wszyscy dobrze się bawili, a zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

Projekt “Building a better future” z powodu pandemii został przedłużony do końca sierpnia 2021. W związku z tym konieczne było zaangażowanie nowych uczniów w projekt i ponowne rozplanowanie działań. Aktualnie w projekcie biorą udział uczniowie klas siódmych oraz klasy ósmej E.

Poniżej przedstawiamy plan działań w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021:

ZADANIA NA DRUGI SEMESTR TRZECIEGO ROKU PARTNERSTWA

SPOTKANIA ONLINE

Projekt Erasmus plus „Building a better future” mimo pandemii trwa. W poniedziałek, 22 marca 2021 roku odbyło się drugie spotkanie uczniów z kolegami ze szkół partnerskich. Za pierwszym razem spotykaliśmy się z rówieśnikami z Włoch, a wczoraj były to Czechy. Miło było porównać zwyczaje, poszukać różnic i podobieństw. Dowiedzieliśmy się np. że. w Libercu wciąż leży śnieg.
Projekt Erasmus plus „Building a better future” doczekał się kolejnego spotkania online tym razem z uczniami ze Słowenii. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 19 kwietnia. Ponownie porównywaliśmy nasze zwyczaje, szukając różnic i podobieństw. A było co porównywać, bo nasi koledzy mieszkają w małej miejscowości w górach, tak odmiennej od Warszawy.
W poniedziałek odbyło się także kolejne spotkanie z naszymi partnerami z Czech. Tym razem omawialiśmy nasze lokalne problemy ekologiczne, ponieważ w tym roku projekt „Building a better future” zajmuje się zagadnieniami ekologicznymi. Przedstawiliśmy główne problemy ekologiczne Warszawy: smog, zanieczyszczenie Wisły oraz śmieci. Okazało się, że problemy miast są podobne, bo Liberec również ma problemy ze smogiem i zaśmiecaniem, jednak największym problemem ekologicznym tego miasta jest rozbudowująca się tuż przy granicy polska kopalnia Turów zagrażająca np. wodom gruntowym oraz wytwarzająca duże zanieczyszczenie światłem. Spotkanie zakończyło się dyskusją o różnych odnawialnych źródłach energii.

Skip to content