Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Ewidencje i rejestry

BIP: Ewidencje i rejestry

BIP – ewidencje i rejestry

1. Ewidencja byłych pracowników
2. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
3. Ewidencja nieobecności pracowników
4. Księga druków ścisłego zarachowania
5. Księga ewidencji dzieci
6. Księga ewidencji kluczy i pieczęci
7. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
8. Księga uczniów
9. Księga zarządzeń dyrektora szkoły
10. Księgi inwentarzowe
11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
12. Rejestr zamówień publicznych
13. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik gospodarczy.

Udostępnianie: dla osób wykazujących interes prawny.

 

Wprowadziła: Małgorzata Mańkowska
Zaakceptowała: Małgorzata Gondek

Skip to content