Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Global ScholarsW roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęliśmy realizowanie międzynarodowego programu Global Scholars prowadzonego przez organizację z Nowego Jorku – Globalcities Inc. a program of Bloomberg Philanthropies.
Global Scholars to międzynarodowy program do nauki online, który łączy uczniów w wieku od 10 do 13 lat mieszkających w miastach na całym świecie. Korzystając z unikalnego programu nauczania, uczniowie prowadzą dialog z rówieśnikami z różnych krajów w interaktywnej klasie, rozwijają globalną świadomość i wzmacniają umiejętności krytyczne w XXI wieku. Uczniowie poszerzają swoje perspektywy, odkrywając i dzieląc się wspólnymi doświadczeniami oraz badając problemy, zaczynając od najbliższego kręgu rodzinnego, po społeczność lokalną i globalną.
2019/2020
Tematem tegorocznej edycji Global Scholars jest “Nature and our cities”. Więcej ludzi mieszka dziś w miastach niż kiedykolwiek wcześniej. W miarę rozwoju obszarów miejskich rosną także ich potrzeby w zakresie energii, transportu, mieszkalnictwa, usuwania odpadów i innych usług. Jednak działania podejmowane przez liderów miast i mieszkańców w celu wspierania zdrowia publicznego i infrastruktury czasami tworzą nowe wyzwania dla lokalnych i globalnych ekosystemów. W ramach programu Global Scholars 2019-20 uczniowie badają wpływ urbanizacji i opracowują rozwiązania, które poprawiają życie mieszkańców miast, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne i różnorodność biologiczną na całym świecie.
2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 7b i 8b uczestniczyli w zajęciach w ramach programu Global Scholars, którego tematem był „World of Water”. Program nauczania badał rolę wody w naszym życiu, miastach i świecie. Uczniowie odkrywali znaczenie wody dla wyjątkowej kultury, handlu i codziennego życia swoich własnych miast na całym świecie. Jednocześnie uczniowie uczyli się od siebie, badając niektóre z najbardziej palących obecnie problemów środowiskowych: zanieczyszczenie wody, wpływ zmian klimatu i wyzwanie zapewnienia równego dostępu do czystej, bezpiecznej wody pitnej.
2017/2018
Temat „Feeding our cities” miał na celu uzmysłowienie młodzieży skąd pochodzi nasza żywność, jak się ją produkuje i co zawiera. Uczniowie przyglądali się swojemu otoczeniu, szukali miejsc, gdzie mogą kupić zdrową i ekologiczną żywność, zastanawiali się nad tym, czy i ile marnujemy żywności. Na koniec spróbowali przeprowadzić akcję społeczną, której celem było znalezienie sposobu na ograniczenie wyrzucania jedzenia w szkole i zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowej żywności. W tym celu uczniowie przygotowali ulotki i przeprowadzali lekcje. Podczas realizacji projektu pracowali na platformie projektu oraz wykorzystywali różnorodne aplikacje komputerowe.
2016/2017
Program nauczania na lata 2016–2017 „Digital Cities Connect!” koncentrował się na życiu w erze cyfrowej – w jaki sposób technologia cyfrowa zmienia rząd, biznes i sposób życia i pracy poszczególnych obywateli. Po zapoznaniu się z powiązaniami między technologią a zrównoważonym rozwojem uczniowie wykorzystali to, czego się nauczyli, tworząc lokalne projekty działań.
2015/2016
Tegoroczny temat „Building Better Cities” skupił się na tym, w jaki sposób miasta mogą stać się bardziej zrównoważone w obliczu wyzwań, takich jak zmiany klimatu i wzrost liczby ludności. Uczniowie badali cechy miast przyjaznych dla środowiska oraz opracowywali projekty działań w celu rozwiązania problemów w swoich społecznościach. Projekt miał na celu uzmysłowienie młodzieży jak ważną sprawą jest uświadomienie ludziom iż mają wpływ na swoje otoczenie. Jak ważne są dla nas wszystkich sprawy ekologii, dbania o środowisko poprzez codzienne proste czynności takie jak oszczędzanie energii czy segregacja śmieci.

Skip to content