Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Zielińska – klasa 1a
Renata Plewnicka – klasa 1bi

Marta Jeziółkowska – klasa 2ai
Danuta Stańczykowska- klasa 2bi
Monika Daniluk – klasa 2ci

Monika Murawska- klasa 3a
Katarzyna Grzymała – Martofel – klasa 3bi

s. Dorota Adamek – religia

Olena Ivasyk – język angielski

Marian Murach – szachy

Iwona Kamińska – „Od zabawy do sportu”
Anna Sander – „Od zabawy do sportu”

Klasy 4 – 8

język polski

Michał Deniziak
Anna Kaczmarczyk
Małgorzata Podlodowska
Joanna Pogłód
Marta Zaręba

język angielski

Sylwia Bombała
Donata Hartleb – Wroczyńska
Olena Ivasyk
Anastazja Kononowicz
Dominika Łuniewska
Olena Sharko
Sebastian Tasakowski
Anna Zawadzka

język hiszpański

Natalia Hukowska
Anastazja Kononowicz

język francuski

Natalia Hukowska

język niemiecki

Olena Sharko
Dominika Łuniewska

historia

Beata Degiel
Alicja Wesołowska

wos

Alicja Wesołowska

matematyka

Aurelia Borkowska
Martyna Lancholc
Jolanta Panuciak
Paweł Przybyszewski
Małgorzata Rećko
Anna Zawadzka

przyroda

Małgorzata Jakubowska

biologia

Sylwia Bombała
Małgorzata Jakubowska
Ewa Wdowicz

geografia

Anna Sztabowska
Sebastian Tasakowski

chemia

Edyta Kucaba

fizyka

Hanna Podgórska
Tadeusz Wicka

informatyka

Marta Pietrzak
Patrycja Sellin
Agnieszka Szpilska
Lidia Zarzycka

muzyka

Olga Mek

plastyka

Joanna Jaworska – Nizioł

technika

Joanna Jaworska – Nizioł

wychowanie fizyczne

Agnieszka Bornus
Sebastian Chudzik
Radosław Gromek
Iwona Kamińska
Paweł Ryćko
Anna Sander

religia

s. Dorota Adamek
ks. Damian Kalemba

etyka

Justyna Skowroń-Wołkowska

EDB

Agnieszka Bornus

WDŻ

Małgorzata Jakubowska

doradztwo zawodowe

Joanna Jaworska – Nizioł

przedmioty w dwujęzyczności

biologia – Sylwia Bombała
geografia – Sebastian Tasakowski, Anastazja Kononowicz
historia – Donata Hartleb – Wroczyńska
matematyka – Anna Zawadzka

Pedagodzy wspierający kształcenie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Beata Gontarz – Powałka – klasa 1bi
Marzena Sędłak – klasa 2ai
Alicja Nowakowska – klasa 2bi
Marta Wawerek – klasa 2ci
Agnieszka Siwy – klasa 3a
Joanna Masal – klasa 3bi
Monika Chorąży – Mirecka – 4bi
Krzysztof Przyłęcki – 4ci
Marta Jeziółkowska – 5a
Monika Adamczyk – klasa 5bi
Lidia Zarzycka – klasa 5ci
Bogumiła Niemiec – klasa 6ai
Angelika Pindelska – 6b i 6c
Łukasz Kubisiak – klasa 8ai

świetlica

Kierownik:
Iwona Łoboda

Nauczyciele wychowawcy klas I: Anna Zackiewicz, Patrycja Cholewa
Nauczyciele wychowawcy klas II: Marzena Sędłak, Aleksandra Buczyńska, Barbara Anioł
Nauczyciele wychowawcy klas III: Paulina Skwira, Justyna Skowroń-Wołkowska
Nauczyciele wychowawcy klas IV-V: wszyscy wychowawcy świetlicy

biblioteka

Małgorzata Mańkowska (budynek A)
Honorata Węcławowicz – Pałczyńska (budynek B)

logopeda

Joanna Kulpita
Grażyna Moskal
Justyna Zięcina – Olech

psycholog

Anna Iwańczuk (budynek B)
Małgorzata Szyniec (budynek A)

pedagog

Małgorzata Gondek (budynek A)
Lidia Utrat – Milecka (budynek B)
Jolanta Woźniak (budynek A)

terapeuta Integracji Sensorycznej

Anna Kossowska

terapeuta terapii pedagogicznej

Joanna Kulpita

nauczyciele gimnastyki korekcyjnej

Iwona Kamińska
Anna Sander

Skip to content