Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Podręczniki

W ciągu roku szkolnego uczniowie klas 1 – 8 korzystają z podręczników wypożyczonych z biblioteki.

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024: Zestaw podręczników_23-24

Podręczniki do religii na rok szkolny 2022/2023 (podręczniki kupują rodzice): podręczniki- religia 23-24

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024: Wyprawka dla klasy 1

Spis rzeczy potrzebnych do szkoły, rok szkolny 2023/24: Spis rzeczy do szkoły

Wyprawka dla ucznia klas 4 – 6: WYPRAWKA_DLA_UCZNIA_KLAS_4

Podręczniki dotowane

Wypożyczenia podręczników
i materiałów edukacyjnych finansowanych z dotacji MEN

1.    Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć edukacyjnych danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2.    Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz w obecności wychowawcy klasy.
3.    Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu etapu wykorzystywania ich przez nauczyciela.
4.    Nadzór nad realizacją zwrotów wykonuje wychowawca oraz nauczyciel bibliotekarz. Podczas zwrotu nauczyciele dokonują oględzin zwracanych podręczników i materiałów.
5.    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej rodzice zobowiązani są do ich odkupienia.
6.    W przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu nie ocenia się stopnia jego zużycia.
7.    Podręczniki i inne materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły.
8.    Uczniowie mają obowiązek używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem, chronienia ich przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

Skip to content