Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Status prawny

BIP: Struktura prawna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
1. Aktu założycielskiego SP 211 w Warszawie
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
3. Uchwały nr XXIX/936/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia aktualnego planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi

Statut Szkoły: Statut

Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Wprowadziła: Małgorzata Mańkowska
Zaakceptowała: Małgorzata Gondek

Skip to content