Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wiślana Szkoła

Szkoła realizowała projekt jesienią 2012 roku.

Wisła
Czarna Wisełka, Wisełka Biała
z Baraniej Góry tryska wspaniała.
Dunajec, San, Wieprz, Narew, Drwęca
I nic mnie jeszcze tu nie zniechęca.
Nida, Pilica, Bzura, Brda, Wda
tak zapamiętać łatwiej się da.
Kraków, Warszawa, Płock, i Włocławek
znają je dzieci z najdalszych ławek.
Toruń i Bydgoszcz, Żuławy Wiślane
przez wielką Wisłę ciągle zalane.
Królewska rzeka hyc, fiku miku
uchodzi w Gdańsku do morza – Bałtyku.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego Wiślana Szkoła.
Idea programu opiera się na zainteresowaniu uczniów przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.
Program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany jest do placówek edukacyjnych z terenu miasta stołecznego Warszawy.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Impact oraz Urzędem m. st. Warszawa.
Obok części edukacyjnej, program tworzy część konkursowa, w ramach której możemy przystąpić do zdobywania certyfikatu Wiślanej Szkoły. Aby otrzymać to unikatowe wyróżnienie, musimy wykonać sześć zadań konkursowych, dokumentując zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz rzeki.

Zadania do wykonania w celu zdobycia certyfikatu Wiślanej szkoły: umieszczenie informacji o rzece Wiśle i o projekcie na stronie internetowej szkoły i na tablicy szkolnej
przeprowadzenie min. 5 lekcji/zajęć na temat Wisły
przeprowadzenie wycieczki nad Wisłę
przeprowadzenie konkursu nt. Wisły
zorganizowanie akcji wolontariatu szkolnego na rzecz Wisły
zorganizowanie Szkolnego Dnia Wisły
Aby uzyskać certyfikat Wiślanej szkoły należy zrealizować wszystkie sześć zadań na odpowiednim poziomie punktowym. Przy ocenie wykonania zadania, w zależności od typu zadania, będą brane pod uwagę różne kryteria. m.in.: skala działania, liczba zaangażowanych partnerów, innowacyjność, poziom merytoryczny. Dodatkowo, dziesięć placówek, które zdobędą najwyższą liczbę punktów otrzyma bony zakupowe na pomoce dydaktyczne.

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Małgorzata Jakubowska.

KRONIKA NASZYCH DZIAŁAŃ

11 września 2012 roku – tablica poświęcona programowi Wiślana Szkoła

Uczniowie klas czwartych, pod kierunkiem koordynatora projektu, pani Małgorzaty Jakubowskiej wykonali elementy tablicy informującej o projekcie Wiślana Szkoła i jego realizacji wśród naszych uczniów. Tablica będzie sukcesywnie uzupełniana.

15 września 2012 roku – sprzątanie świata, warsztaty Wiślana Szkoła

15 września (sobota) z okazji 19 już w Polsce akcji Sprzątanie Świata oraz w związku z przystąpieniem naszej szkoły do realizacji programu Wiślana Szkoła zorganizowaliśmy dla uczniów klas 4 – 6 WARSZTATY PRZYRODNICZE NAD WISŁĄ.
Zajęcia edukacyjne z udziałem nauczycieli i uczniów odbyły się na prawym brzegu rzeki w pobliżu mostu Poniatowskiego. Dzieci w kilkuosobowych grupach (rozwiązując zadania w kartach pracy) poznawały charakterystyczne dla zarośli łęgowych rośliny i zwierzęta. Obserwowały (wykorzystując lupy) różnice w budowie liści. Oglądały (z użyciem lornetek) mewy i rybitwy, porównywały cechy budowy i zachowanie towarzyszących im ptaków. Rysowały widoczne z plaży obiekty architektury warszawskiej. Sprzątały śmieci pozostawione przy placu zabaw oraz wzdłuż ścieżki rowerowej. Poza odkryciem walorów przyrodniczych warszawskiej Wisły, miały także okazję do zabaw plenerowych znakomicie integrujących zespoły klasowe.
Uczniowie klasy 5b pod opieką wychowawczyni oraz nauczyciela informatyki wykonali prezentacje komputerowe nt. Wisły.
1. Co o Wiśle każdy Polak wiedzieć powinien
2. Starorzecza w dolinie Warszawskiej Wisły
3. Rezerwaty wiślane
4. Parki i inne kompleksy zielone
5. Roślinność nad Wisłą
6. Zwierzęta nad Wisłą
7. Warszawskie mosty
8. Zabytkowe obiekty nad Wisłą
9. Promy, statki, porty rzeki Wisły

15 września 2012 roku – warsztaty Wiślana Szkoła w klasie 1a

W klasie Ia odbyły się warsztaty Wiślana Szkoła. Dzieci dowiedziały się skąd wypływa Wisła, poznały jej bieg i miejsce, w którym wpływa do morza. Wykonały również wspólną pracę plastyczną Wisła płynie przez Warszawę. Praca została umieszczona na tablicy poświęconej projektowi.

17 września 2012 roku – Królewska rzeka Wisła lekcja w klasie 5a

Uczennica klasy 5a, Karolina Majewska przygotowała dla swoich koleżanek i kolegów, lekcję Królewska rzeka Wisła. Uczennica sama przygotowała wszystkie pomoce do zajęć.

18 września 2012 roku – ogłoszenie szkolnego konkursu Wiślana Szkoła

Tematy do wyboru:
1. Warszawskie mosty.
2. Porty, promy, statki… wiślane w Warszawie.
3. Zabytkowe obiekty nad Wisłą w Warszawie.
4. Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły– rośliny i zwierzęta (głównie ptaki).

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy uczniów klas 1 – 6 oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (młodszym dzieciom mogą pomagać rodzice i wychowawcy.)
Wybierz jeden z czterech tematów. Zbierz informacje na wybrany temat. Wykonaj obraz (formatu A-4 lub A-3) dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanki…). Podpisz pracę w prawym dolnym narożniku).

Ponadto uczniów klas 4 – 6 zapraszamy także do konkursu literackiego i informatycznego.
Konkurs literacki
Napisz wiersz na jeden z wybranych tematów. Mogą być także zagadki (łatwe, przeznaczone dla dzieci z klas młodszych)
Konkurs informatyczny
Wykonaj prezentację komputerową na wybrany temat w programie Power Point. Każdy slajd powinien mieć tytuł, zdjęcie i bardzo mało własnego tekstu (nie kopiuj gotowych i długich opracowań z Internetu). Pracę zapisz na płycie CD lub na Pendrive.

Prace konkursowe możesz przekazać wychowawcy lub pani Małgorzacie Jakubowskiej do dnia 5 października 2012 roku.

Komisja konkursowa: Małgorzata Jakubowska, Jolanta Chojnacka, Angelika Gotowiec, Marta Zaręba

Ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja prac konkursowych nastąpi w dniu
15 października 2012 roku podczas apelu: Święto Wisły.

Nagrody:
Za zajęcie I, II lub III miejsca – dyplom Dyrektora Szkoły i szóstka z przyrody.
Za zdobycie wyróżnienia – Dyplom Dyrektora Szkoły i piątka z przyrody.
za udział w konkursie – pochwała w zeszycie wychowawczym i plus z przyrody.

24 września 2012 roku – zajęcia o Warszawskich mostach

W klasach: 4a, 4b i 5a odbyły się lekcje, których tematem były Warszawskie mosty. Uczniowie zlokalizowali przeprawy mostowe na planie miasta oraz umieścili informację ze zdjęciem przy każdym z dziewięciu istniejących mostów. Nauczyli się wymieniać je w kolejności od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do mostu Siekierkowskiego. Ustalili także, w których miejscach zostaną wybudowane trzy kolejne mosty: Krasińskiego, Na zaporze oraz Południowy. W drugiej części lekcji dzieci wykonały rysunki wybranych przez siebie mostów korzystając z wcześniej wydrukowanych zdjęć. Najpiękniejsze prace zostaną zgłoszone do szkolnego konkursu Wiślana Szkoła.

28 września 2012 roku – wycieczka Dzika Wisła

Dzika Wisła – to hasło wycieczki zorganizowanej przez Urząd m. st. Warszawy. W wycieczce statkiem po rzece, uczestniczyły dwie klasy czwarte. 45 osobowy statek z przewodnikiem wypłynął spod pomnika Syreny w pobliżu mostu Świętokrzyskiego. Dopłynął do mostu Siekierkowskiego i zawrócił z powodu bardzo niskiego stanu wody w Wiśle. W trakcie rejsu dzieci miały okazję zobaczyć z bliska architekturę mostów, pracujące na rzece pogłębiarki, ujęcia wodne: Grubą i Chudą Kaśkę, przystań kajakową Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, piękne piaszczyste łachy i kępy wiślane z zaroślami łęgowymi. Przewodnik – ornitolog ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków pomagał dzieciom dostrzec przez lornetkę i rozpoznać widziane w trakcie rejsu ptaki m.in. mewy, kaczki krzyżówki, pliszki, nurogęsi i kormorany.

11 października 2012 roku – wolontariat na rzecz Wisły

Uczniowie z klasy 6b zorganizowali i przeprowadzili zajęcia na temat królewskiej rzeki Wisły dla uczniów z klasy 1b. Maluchy podzielono na dwie 12 osobowe grupy. Każda z grup z pomocą starszych kolegów miała za zadanie odnaleźć i umieścić na mapie Polski źródła, ujście i główne dopływy Wisły oraz kilka miast leżących nad Wisłą. Po wykonaniu zadania z mapą dzieci odpowiadały na pytania w formie zagadek związanych z rzeką. Zagadki oraz krótkie wierszyki o Wiśle napisali dla maluchów wolontariusze z klas szóstej.

15 października 2012 roku – wyniki konkursów w ramach programu Wiślana Szkoła

Konkurs informatyczny
I miejsce
Jakub Cheredis, uczeń klasy 4a
Kuba Plewnicki, uczeń klasy 5b
Natalia Latoch, uczennica klasy 6b
Wyróżnienie
Patryk Polak, uczeń klasy 5b

Konkurs literacki
I miejsce
Agata Jamiołkowska, uczennica klasy 6a
II miejsce
Natalia Latoch, uczennica klasy 6b
Julia Kowalska, uczennica klasy 6b
Wyróżnienie
Diana Gawryszewska, uczennica klasy 6b Konkurs plastyczny klasy 0 – 3
I miejsce
Zofia Szpojankowska, uczennica klasy 1b
II miejsce
Julia Zając, uczennica klasy 1a
III miejsce
Jan Kwaśny, uczennica klasy 1b Konkurs plastyczny klasy 4 – 6
I miejsce
Nicole Ślęzak, uczennica klasy 5a
II miejsce
Julia Szewczyk, uczennica klasy 6b
Sandra Łakomska, uczennica klasy 5b
III miejsce
Diana Gawryszewska, uczennica klasy 6b
Wyróżnienie
Zuzanna Łapińska, uczennica klasy 6b
Julia Wiczewska, uczennica klasy 4a
Lena Szymczak, uczennica klasy 4a

15 października 2012 roku – Szkolny Dzień Wisły

Apel dla uczniów klas 4 – 6 był okazją do podsumowania działań w ramach projektu Wiślana Szkoła. Wszystkie zrealizowane przez nas zadania: warsztaty, lekcje, wycieczki zostały omówione i zilustrowane pokazem slajdów. Podczas apelu zostały rozstrzygnięte trzy konkursy dotyczące Wisły: informatyczny, literacki i plastyczny. Widzowie mieli okazję zobaczyć wybrane prezentacje komputerowe o mostach w Warszawie, których autorami byli uczniowie klas piątych i szóstych. Wysłuchali wierszy o Wiśle napisanych przez uczniów klas szóstych, podziwiali prace plastyczne, które w przeważającej większości wykonali uczniowie z klas czwartych.
Dzięki programowi bardziej zainteresowaliśmy się problemami naszej rzeki, Wisły! Teraz czekamy z niecierpliwością na otrzymanie Certyfikatu Wiślanej Szkoły!

9 listopada 2012 roku – Królewska rzeka Wisła zajęcia na Zamku Królewskim

Mimo zakończenia prac przewidzianych w projekcie Wiślana Szkoła temat naszej rzeki jest nam ciągle bliski
Uczniowie klasy 4a wzięli udział w ciekawych zajęciach na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie pod hasłem: Królewska rzeka Wisła. Nietypową lekcję o historii flisactwa, szkutnictwa i handlu w dawnej Polsce prowadził przedstawiciel Fundacji Ja Wisła pan Przemysław Pasek.
W trakcie zajęć uczniowie poznali wpływ Wisły na powstanie grodu i przekształcenie go w miasto, które później stało się stolicą. Dowiedzieli się o ważnej w wiekach minionych, a zapomnianej dziś, transportowej i komunikacyjnej roli rzeki. Poznali dawne typy statków i łodzi pływających po Wiśle takich jak: szkuta, byk, galar, dubas, koza, łyżwa, bat, berlinka, krypa, tratwa, komięga.
Podczas prezentacji multimedialnej wysłuchali barwnej opowieści przewodnika o walorach przyrodniczych dawnej i dzisiejszej rzeki. Poznali gatunki roślin i zwierząt chronionych występujących w obszarze Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Skip to content