Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wolontariat

Długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi – wolontariuszy – do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia oraz naukę udzielania możliwie najbardziej efektywnego wsparcia.

Aktywność wolontariacka uczy młodych ludzi szacunku dla innych, bezinteresownej pomocy, kultywowania wartości służących integralnemu rozwojowi człowieka oraz usprawniających funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju.

Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.

W ramach szkolnego wolontariatu  szkoła współpracuje z Fundacją Salvatti.pl oraz Fundacją Dziewczynka z zapałkami. W ramach tej współpracy organizowane są zbiórki funduszy przy kasach w supermarketach w ciągu całego roku. Szkoła współpracuje także z  Domem Pomocy Społecznej im. Franciszka Salezego na Solcu. Na potrzeby pensjonariuszy tego domu w bibliotece szkolnej organizowano zbiórki audiobooków, książek, filmów oraz materiałów do terapii zajęciowej. W DPS na Solcu odbywały się też koncerty świąteczne bądź patriotyczne w wykonaniu naszej młodzieży. Uczniowie naszej szkoły pracują wolontariacko także wobec swoich młodszych kolegów i koleżanek poświęcając im czas w świetlicy na zabawę oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Od kilku lat w szkole organizowany jest także sztab WOŚP. Nasz młodzież porządkowała także groby na cmentarzu Powązkowskim w ramach akcji „Zapomniane groby”.

Dokumenty

porozumienie  – Wzór porozumienia

kodeks_etyczny – Kodeks etyczny

wzor_karta  – Wzór karty

Skip to content