Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Zamówienia publiczne

BIP: Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji: szkic warunków technicznych

Po analizie oferty na wykonanie instalacji wybrano firmę: SUPERMEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Regon 191304677, NIP 957-05-49-503.

Zapytanie ofertowe dot. usługi dzierżawy włókien: Zapytanie ofertowe – usługi dzierżawy włókien sp211

Po analizie oferty na dzierżawę ciemnych włókien  wybrano firmę: SUPERMEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, Regon 191304677, NIP 957-05-49-503.

 

Zapytanie ofertowe na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im.J.Korczaka  z siedzibą przy ul. Nowy Świat 21a w Warszawie.

Ogłoszenie: Zapytanie ofertowe

Szczegóły oferty: FORMULARZ OFERTY

Oświadczenie: Oświadczenie

Klauzula informacyjna: Klauzula informacyjna_przetwarzanie danych osobowych_osoby fizyczne – kontrahenci

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs specjalista styczeń2021

Oświadczenie: zal-1-oswiadczenie-1 konkurs

Kwestionariusz osobowy: kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie2021

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych – kuchni szkolnej i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów na rok szkolny 2020/21:

Ogłoszenie: Ogloszenie_o_konkursie_ofert_2020-21

Regulamin: Regulamin_konkursu_ofert_2020-21

Załącznik nr 1: Zalnr1_do_Regulaminu_druk_ofertowy_2020-21

Załącznik nr 2: Załnr2 do Regulaminu Umowa nś SP211 WAW 2020

Protokół z przeprowadzonego konkursu: protokoł z przeprowadzonego konkursu

Komunikat o zamknięciu konkursu: komunikat o zamknięciu konkursu

Ogłoszenie o wyniku konkursu: ogłoszenie o wyniku konkursu

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych – kuchni szkolnej i zaplecza kuchennego wraz z usługą organizacji żywienia uczniów na rok szkolny 2019/20:

Ogłoszenie: Ogloszenie_o_konkursie_ofert_2019-20.pdf

Regulamin: Regulamin_konkursu_ofert_2019-20.pdf

Załącznik nr 1: Zalnr1_do_Regulaminu_druk_ofertowy_2019-20.pdf

Załącznik nr 2: Zalnr2_do_Regulaminu_Umowa_2019-20.pdf

Ogłoszenie o wynikach konkursu:

budynek_A.pdf

budynek_B.pdf

Informacja o przetargu.
Dotyczy dostawy energii cieplnej w latach 2017 – 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu_SP211.PDF

SIWZ: SIWZ_SP211.PDF

Odpowiedzi na pytania: Odpowiedzi_na_pytania_SP211.PDF

Modyfikacja SIWZ: Modyfikacja_SIWZ_SP211.PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_SP211.PDF

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowaniaSP211.pdf

 

Wprowadziła: Małgorzata Mańkowska
Zaakceptowała: Małgorzata Gondek

Skip to content