Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Comenius

Program Comenius 2011-2013 – Partnerskie Projekty Szkół
Udział w projekcie był finansowany ze środków UE przez Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.
Tytuł projektu:Mazovia and Galicia, a cultural meeting in the multicultural Europe. Heading together towards the discovery of one another’s culture whilst sharing the same European identity. Mazowsze i Galicja, kulturowe spotkanie w wielokulturowej Europie. Dążąc do poznania naszych kultur złączeni wspólną europejską tożsamością. Naszym partnerem projektu była szkoła La Grande Obra de Atocha z miasta A Coruña w Hiszpanii.
Był to projekt dwustronny a najważniejszymi wydarzeniami w okresie dwóch lat realizacji projektu były wymiany uczniów, do których doszło w październiku 2012 i marcu 2013 roku. Głównymi celami projektu było rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego regionów krajów partnerskich. poznanie, poszanowanie i zrozumienie znaczenia innych kultur i tradycji w celu zmniejszanie uprzedzeń wobec innych narodów oraz zwiększenia tolerancji dla innych kultur, a także motywacja do nauki języków obcych oraz pomaganie uczniom w nabyciu umiejętności niezbędnych dla rozwoju osobistego i zwiększenia poczucia własnej wartości.
Kontakty z rówieśnikami z drugiego kraju przyczyniły się do zmiany postrzegania innych kultur, zwiększenia tolerancji i pomocy w zaakceptowaniu różnorodności. Wiele działań projektowych pozwoliło uczniom zapoznać się z kulturą, historią, zwyczajami i tradycjami Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Co więcej uczniowie przygotowując się do prezentacji znacznie pogłębili swoją wiedzę na temat własnego regionu i kraju.

Comenius 2010 – 2012

PROJEKT SZKOLNY

1 września 2010 roku – rozpoczęcie kolejnego projektu Comenius

koordynator: Małgorzata Zasuńska

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczeliśmy realizację nowego programu Comenius
W.E. C.A.R.E. (water, energy, communication, air, recycling, environment) for our future. Projekt potrwa do 2012 roku. Pierwsze spotkanie projektowe odbędzie się w naszej szkole w listopadzie 2010r. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele szkół partnerskich z Oxfordu (Anglia), Palermo (Włochy), Blanes (Hiszpania), Tuusula (Finlandia) i Budapesztu (Węgry).

Comenius Regio 2009 – 2011

PROJEKT SZKOLNY

koordynator: Małgorzata Zasuńska

Caerdydd-Warsow Integracja Projekt – Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców przez edukację.
Projekt Partnerski Comenius Regio 2009 – 2011.

Nasza placówka została wytypowana jako jedyna szkoła podstawowa z Warszawy do realizacji zadań (pilotaż) w tym przedsięwzięciu. Celem tego projektu jest stworzenie systemu wsparcia dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców z grup mniejszości narodowych. Naszymi partnerami w projekcie są: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Przestrzeń Wymiany Działań Arteria, Gimnazjum nr 14 , a także władze edukacyjne i organizacje pozarządowe oraz szkoła podstawowa i college z Cardiff (Walia). W ramach zaplanowanych działań uczestniczymy w procesie planowania i wdrażania pakietu szkoleń dla nauczycieli oraz realizujemy zadania zmierzające do polepszenia sytuacji wielokulturowej i wielojęzycznej społeczności szkolnej. Ponadto:

 • aktywnie uczestniczymy w budowaniu grup wsparcia dla rodziców w Warszawie,
 • opracowujemy materiały edukacyjne, które znajdą się na stronie internetowej projektu,
 • promujemy projekt w szkole i wśród lokalnej społeczności,
 • opracowujemy materiały do Welcome Pack – pakietu powitalnego skierowanego do rodziców uczniów cudzoziemców,
 • opracowujemy pakiet szkoleniowy dla nauczycieli wraz z przykładami dobrych praktyk,
 • przeprowadzamy pilotaż programu (monitorujemy działania, opracujemy wnioski
  z ewaluacji).

Comenius 2008 – 2010

PROJEKT SZKOLNY

T.Y.P.E. – Edukacja Młodych Ludzi w Europie,
Ich Zainteresowania i Metody Nauczania
Projekt Partnerski Comenius 2008-2010

koordynator: Małgorzata Zasuńska W projekcie wraz z nami pracują szkoły z Hiszpanii (szkoła koordynująca), Włoch, Turcji, Finlandii i Szwecji. Zamierzamy zaangażować w pracę wszystkich uczniów i nauczycieli oraz zachęcać rodziców do aktywnego wspierania nas. Będziemy analizować i porównywać postawy i wartości uczniów w krajach partnerskich oraz metody nauczania w kontekście budowania podejścia wielokulturowego. Szczególną uwagę zwrócimy na:

 • porównanie postaw i zachowań w różnych regionach Europy (Europa północna, kraje śródziemnomorskie i Europa centralna)
 • porównanie metod nauczania wykorzystywanych do odkrywania wartości własnej kultury
 • wspieranie podejścia wielokulturowego w nauczaniu

Wszystkie szkoły partnerskie stawiają sobie następujące cele:

 • zdobycie przez uczniów i nauczycieli wiedzy i zrozumienia różnorodności i wartości kultury europejskiej oraz języków narodowych
 • pomoc młodym ludziom w zdobyciu podstawowych umiejętności życiowych
  i kompetencji, wsparcie ich rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie
  w przyszłości na rynku pracy i wsparcie budowania postawy aktywnego obywatela Europy
 • zachęcenie do kontaktowania się ze szkołami partnerskimi
 • dopracowanie sie pełnego partnerstwa europejskiego
 • zachęcenie do uczenia się języków obcych
 • zachęcenie do doskonalenia metod i technik nauczania oraz zarządzania szkołą poprzez wymianę doświadczeń, przeprowadzenie badań oraz spotkania w szkołach partnerskich.

Wśród obszarów tematycznych, wokół których skoncentrujemy nasze działania będą kształcenie międzykulturowe, zwalczanie niepowodzeń edukacyjnych oraz walka
z rasizmem i ksenofobią. Szczegółowe działania i produkty, jakie zrealizujemy to:

 • przeprowadzenie badań na temat stereotypów narodowościowych
 • warsztaty kulturowe
 • przygotowanie prezentacji o miejscach, w których mieszkamy
 • opracowanie przewodnika o naszym środowisku lokalnym
 • stworzenie filmu pod tytułem Jeden dzień z życia w szkole przygotowanie prezentacji o życiu społeczności szkolnej
 • opracowanie materiałów dla nauczycieli na temat Korzenie naszej kultury(do wykorzystania w klasach i podzielenia się ze szkołami partnerskimi)
 • analiza wartości i sposobów uczenia o nich
 • opracowanie modelu pracy wolontariusza i Dziennika pracy wolontariusza
 • opracowanie materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów o tolerancji integracji
 • warsztaty tolerancji i integracji
 • spotkania ze szkołami partnerskimi
 • wystawy
 • opracowanie metod ewaluacji i ewaluacja projektu

Comenius 2005 – 2007

SOCRATES COMENIUS 1

PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY

ZDROWA, BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

koordynator: Małgorzata Zasuńska

W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji kolejnego już Projektu w ramach Programu Socrates Comenius I. Tym razem jest to Projekt Rozwoju Szkoły zatytułowany Welfare at school. Roboczy, polski tytuł Projektu brzmi Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła (w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz sytuacji społecznej).

Oto nasi partnerzy:

 • Istituto Compresivo Arenela
  Lungomare C. Colombo, 240
  90142 Palermo
  Sicilia, Włochy – szkoła koordynująca projekt
 • IES SERRALLAGRA
  Joan benejam, 1
  17300 Blanes
  Cataluna, Hiszpania
 • PUHAJARVE POHIKOOL
  SIHVA
  67301 SIHVA, Valgamaa, Estonia
 • HYOKKALAN KOULU
  KIRKKOTIE 11
  04300 TUUSULA
  Etelä−Suomi, Finlandia
 • Antalya Ataturk ilkOgretim Okulu
  Yesilbahce Mah.1446 Sok.
  07100 Antalya, Turcja
 • Stourport High School language College
  Minster Road
  DY1 8AX Worcestershire
  Herefordshire, Worcestershire and Warks, Wielka Brytania

Prace nad Projektem będą realizowane w trakcie lekcji wychowawczych, spotkań z pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami oraz sesji warsztatowych. Duża część pracy wykonana będzie przez Komisję ds. Programu Socrates Comenius I we współpracy z Dyrekcją i wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole.

Zagadnienia zaplanowane na bieżący rok szkolny mieszczą się w dwóch niżej wymienionych blokach tematycznych.

Blok 1 – działania wstępne

 • Zapoznanie się z projektem i nowymi partnerami
 • Atmosfera w szkole
 • Bezpieczeństwo w szkole

Blok 2 – działania prozdrowotne

Edukacja zdrowotna

 • Przeanalizowanie elementów edukacji zdrowotnej w szkole
 • Zaproponowanie sposobów jej udoskonalenia – opracowanie programu naprawczego
 • Badania nad stylem życia uczniów
 • Dlaczego uczniowie są zmęczeni w szkole?

Nawyki związane z jedzeniem

 • Edukacja uczniów na temat zdrowego/niezdrowego jedzenia: fast food, objadanie się, głodzenie; badania na temat nawyków jedzenia; zebranie tradycyjnych przepisów kulinarnych z krajów partnerskich – wydanie międzynarodowej książki kucharskiej pt. Powiedz mi co jesz a powiem Ci kim jesteś; Festiwal jedzenia – święto warsztatów kulinarnych w szkole.

Palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków

 • Badania nad nawykami i postawami uczniów obejmujące następujące zagadnienia:
  • Z jakich powodów warto nie palić?
  • Dlaczego ludzie sięgają po papierosa?
  • Kto mam największy wpływ na nas?
  • Jak mógłbyś pomóc twojemu koledze w rzuceniu palenia?

Poznajemy partnerów i ich szkoły

 • Praca nad strona internetową; wymiana informacji na temat badań (i ich rezultatów) przeprowadzonych w poszczególnych szkołach; jak poprawić atmosferę w szkole i prowadzić zdrowy styl życia na terenie szkoły – wymiana doświadczeń i uczenie się wzajemne dobrych praktyk; spotkanie robocze w Estonii – styczeń 2006

HARMONOGRAM PRACY – SESJE WARSZTATOWE

 1. Prace nad Projektem będą realizowane w trakcie lekcji wychowawczych, spotkań z pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami oraz sesji warsztatowych. Duża część pracy wykonana będzie przez Komisję ds. Programu Socrates Comenius we współpracy z Dyrekcją i wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole.
 2. Każdy poziom wiekowy ma przyporządkowany inny kraj Projektu: Włochy, Hiszpanię, Turcję, Wielką Brytanię, Estonię lub Finlandię.
 3. Klasy I-III będą opracowywały tematy związane z następującymi krajami:
  • Włochy
  • Wielka Brytania
  • Hiszpania
 4. Klasy IV-VI będą opracowywały tematy związane z krajami:
  • Turcja – klasy IV
  • Estonia – klasy V
  • Finlandia – klasy VI
 5. Szczegółowy plan sesji warsztatowych w roku szkolnym 2005/2006
TerminTematyka
10.11.2005, (czwartek) 3 godziny lekcyjnePotrawy i przepisy kulinarne charakterystyczne dla wybranego kraju Projektu i Polski. Analiza przepisów pod kątem dietetyki, tj. potraw zdrowych i niezdrowych. Uczniowie przygotowują się do zajęć wcześniej i gromadzą przepisy przed dniem warsztatów.
12.01.2006, (czwartek) 3 godziny lekcyjneZdrowa Potrawa – przygotowanie zdrowej potrawy charakterystycznej dla wybranego kraju. Higiena przy przyrządzaniu posiłku. Przygotowanie stołu i kultura zachowania się przy stole.
Luty 2006Dzień Zdrowia Szczegółowy program zostanie uzgodniony wspólnie z Komisją ds. Promocji Zdrowia.
05.04.2006, (środa) cały dzieńPrzygotowanie rekwizytów i dekoracji do Święta Szkoły, m.in. kramów, strojów ludowych.
21.04.2006 (piątek) cały dzieńŚwięto Szkoły – międzynarodowy piknik kulinarny: prezentacja potraw i wybranych elementów kultury charakterystycznych dla krajów Projektu.
01.06.2006 (czwartek) cały dzieńDzień Sportu. Szczegółowy program zostanie uzgodniony we współpracy z Komisją Promocji Zdrowia i nauczycielami Wychowania Fizycznego.

Comenius 2002 – 2005

SOCRATES COMENIUS 1

PROJEKT SZKOLNY

ŚLADY RZYMIAN W NASZYM REGIONIE

koordynator: Małgorzata Zasuńska

W 2002 roku rozpoczęliśmy pracę w drugim już projekcie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji . Jest to trzyletni projekt szkolny, w którym Nasza Szkoła pełni rolę partnera projektu. Temat przewodni projektu brzmi: Ślady Rzymian w naszym regionie.

Oto nasi partnerzy:

 • CP CIUDAD DE AQUISGRAN
  AVDA. SANTA BARBARA S/N
  45006 TOLEDO, SPAIN – szkoła koordynująca projekt
 • GRUNDSHULE HOHE WACHT
  HOHE WACHT, 25
  66119 SAARBRUCKEN, GERMANY
 • IS. COMPRENSIVO LOREO
  VIA STAZIONE, 14
  45017 LOREO, ITALY
 • OBUDAI HARRER PAL ALTALANOS ISKOLA
  HARRER PAL U.7
  1033 BUDAPEST, HUNGARY
 • IV CIR. D. TOMMASO FIORE
  VIA FRATELLI CERVI, 16
  70024 GRAVINA IN PUGLIA, ITALY
 • CS. G. TAKE IONESCU RAMNICU VALCEA
  128 CALEA LUI TRAIAN
  1000 RAMNICU VALCEA, ROMANIA
 • ECOLE P. PHILIPPE DE GIRARD
  LOUMARIN,
  PROVENCE-ALPES, FRANCE

Praca w projekcie polega na podjęciu przez każdą ze szkół wyznaczonych zadań. W trakcie spotkań roboczych ustalana jest tematyka, harmonogram pracy oraz dokonywana jest ocena wcześniej podjętych działań.

W 2002 roku ustalono, że 3-letni okres pracy w projekcie zostanie podzielony na trzy etapy:

2002/2003 Życie codzienne w starożytnym Rzymie

Oto, co nas interesowało:

 • Ubrania i biżuteria
 • Domy, kuchnia
 • Typowe potrawy Rzymian
 • Styl życia, hierarchia społeczna i zabawy
 • Monety
 • Bogowie
 • Sztuka
 • Armia
 • Święta i widowiska

2003/2004 Ekspansja Rzymian. Infrastruktura i architektura

Oto, co robiliśmy:

 • Rysowaliśmy mosty i akwedukty
 • Zbudowaliśmy mosty, akwedukty, teatry, Mur Hadriana, drogi i domy
 • Zrobiliśmy makietę starożytnego Rzymu
 • Zrobiliśmy mozaikę
 • Narysowaliśmy mapy Imperium Rzymskiego
 • Uczestniczyliśmy w lekcjach tematycznych
 • Opracowaliśmy i wydaliśmy komiks pt. Przystanek Starożytny Rzym. Romulusa i Remusa podróże w czasie.
 • Uczestniczyliśmy w konkursie o Rzymskiej ekspansji i architekturze

Na przełomie maja i czerwca 2004 gościliśmy u nas grupę nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich. Byliśmy wtedy gospodarzem spotkania szkół partnerskich.

2004/2005 Armia rzymska. Podsumowanie pracy w projekcie

W bieżącym roku szkolnym 2004/2005 pracujemy według przedstawionego poniżej harmonogramu:

TerminDziałanie
WrzesieńPlanowanie działań na rok szkolny 2004/2005
WrzesieńUdział uczniów w Festynie Archeologicznym w Biskupinie. Warsztaty: Rzymska Armia, strategie wojenne, monety rzymskie
Październik-KwiecieńPraca nad słownikiem łacińsko – polsko – angielsko – hiszpańskim
27-31.10.04Spotkanie robocze w Budapeszcie
Październik-CzerwiecWymiana korespondencji ( poczta elektroniczna, czaty internetowe pomiędzy uczniami szkół partnerskich)
PaździernikWarsztaty nt. Armii Rzymskiej
Październik-CzerwiecZbieranie informacji na temat Starożytnego Rzymu z czasopism, książek, Internetu
Listopad-Kwiecień/td>Mapy historyczne Imperium Rzymskiego
Listopad-MarzecPrezentacja multimedialna o Polsce, Warszawie i naszej szkole – konkurs
LutyWidokówka pt. „Mój kraj, moje miasto, moja szkoła” – konkurs
LutyKonkurs języka hiszpańskiego dla uczniów klas V-VI
LutyWarsztaty nt. Armii Rzymskiej, przygotowanie do wyścigu rydwanów klas IV-VI
LutyWarsztaty: gry i zabawy rzymskie dla klas I-III
MarzecKonkurs języka angielskiego
Styczeń-KwiecieńPrzygotowanie przedstawienia o tematyce rzymskiej
KwiecieńWarsztaty dla klas I-VI na temat Armii Rzymskiej.Przygotowania do Święta Szkoły
Styczeń-MajSzkoły i kraje biorące udział w projekcie
15.04.2005Święto Szkoły: „Dzień Armii Rzymskiej”

 • wyścigi rydwanów
 • Turniej gry w kości (klasy I-III)
 • Turniej w układaniu puzzli (klasy I-III)
 • Udział w przedstawieniu
 • Konkurs na najlepsze tarcze zespołów klasowych
19.04.05Konkurs na reportaż ze Święta Szkoły
Styczeń-MajPrzygotowanie prac do wystawy w Toledo
Marzec-MajWarsztaty: przygotowanie materiałów prezentujących naszą szkołę na spotkaniu zamykającym program w Toledo
Marzec-MajUaktualnienie strony WWW

W naszej szkole w pracach nad projektem biorą udział wszyscy uczniowie. Przeprowadziliśmy serię lekcji na ten temat oraz uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych.

Comenius 2000 – 2002

SOCRATES COMENIUS 1

PROJEKT SZKOLNY

NASZA FLORA – OGRÓDKI SZKOLNE

W 1999 roku rozpoczęliśmy pracę w pierwszym projekcie finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Był to trzyletni projekt szkolny, w którym Nasza Szkoła pełniła rolę partnera projektu. Temat przewodni projektu brzmiał: Nasza Flora – ogródki szkolne.

Naszymi partnerami byli:

 • CEIP ÁNGEL GUIMERA EL. VENDRELL
  Katalonia – Hiszpania – szkoła koordynująca projekt
 • Szkoła „Dante Alighieri” Via divisione Julia nr 62
  Formia – Włochy
 • Szkoła Publiczna D’AREINES 35 Rue de l’ ecole
  Areines – Francja

Praca w projekcie polegała na podjęciu przez każdą ze szkół wyznaczonych zadań. W trakcie spotkań roboczych ustalana była tematyka oraz harmonogram pracy.

W ostatnim roku projektu został wykonany katalog zielnych roślin użytkowych hodowanych w przyszkolnym ogródku.

Skip to content