Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie

Erasmus 2019 – 2022 (przedłużony o rok ze względu na covid)

Projekt „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” przewidziany do realizacji w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2022 w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka miał na celu podniesienie jakości kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli i uczniów poprzez wspieranie nowoczesnych w tym dwujęzycznych metod nauczania, rozwoju umiejętności miękkich (praca metodą projektu) oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji.

Projekt zaangażował 15 nauczycieli takich przedmiotów jak język angielski, niemiecki, hiszpański, geografia, matematyka i historia, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wspomagających i pedagogów szkolnych oraz 2 osoby z personelu administracyjno-zarządzającego. W trakcie 36 miesięcznego projektu zrealizowano wyjazdy na międzynarodowe kursy językowe i metodyczne oraz wyjazd na „job shadowing” do szkoły we Francji. W celu przygotowania uczestników oraz zapewnienia trwałości rezultatów zorganizowano kurs języka angielskiego na terenie szkoły. We wszystkich działaniach wzięli udział zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracyjni. Uczestnicy projektu zyskali szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które mogli wykorzystać w codziennej pracy. Kursy językowe pomogły nauczycielom i kadrze administracyjno-zarządzającej udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz też podtrzymywać kontakt z językiem a także swobodnie komunikować się w sytuacjach związanych z realizacją międzynarodowych projektów. Były także narzędziem do zapoznania się z nowościami w dziedzinie metodyki nauczania języka obcego i nauczania metodą CLIL.

PRODUKTY KOŃCOWE PROJEKTU

Podczas trwania projektu opracowano następujące produkty końcowe, które zostały udostępnione na Europejskiej Platformie Upowszechniania Rezultatów:

  1. Scenariusze dla klas VI w ramach innowacji „Wiem po co się uczę”

W latach 2018-2019 powstał program innowacji „Wiem po co się uczę” oraz pierwsze zestawy scenariuszy w ramach projektu „Klucze do współczesnego świata”. Od 2019 roku, korzystając ze szkoleń w ramach obecnego projektu, nauczyciele przygotowali zestawy scenariuszy dla kl.6 i dopracowali scenariusze dla kl. 5. Zestawy są wykorzystywane na lekcjach przygotowujących do nauczania dwujęzycznego w kl. 5 i 6. Scenariusze były upowszechnianie podczas serii lekcji otwartych i warsztatów dla nauczycieli szkół warszawskich w ramach współpracy z WCIES.

Zestaw przykładowych scenariuszy zajęć CLIL w klasach 6

  1. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „MATL Matematyka i Angielski – to Lubię!” – regulamin

W roku szkolnym 2020/2021 powstał pomysł przygotowania międzyszkolnego konkursu promującego dwujęzyczność oraz nauczanie matematyki i języka angielskiego.

Zespól nauczycieli uczestniczących w projekcie przygotował regulamin konkursu oraz pierwsze zestawy konkursowe. Konkurs został zgłoszony do Kuratorium i otrzymał honorowy patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Został także wpisany na listę konkursów, których laureaci otrzymują dodatkowe punkty do liceum. W konkursie wzięło udział 21 szkół oraz prawie 300 uczniów. W uroczystości rozdania nagród, podczas której promowany był także projekt, uczestniczyli nagrodzeni uczniowie i nauczyciele szkół warszawskich oraz burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

  1. Scenariusz Dnia Dwujęzyczności

Kolejnym działaniem, którego celem była ożywienie życia szkoły,  promocja dwujęzyczności, ale także zwiększenie u uczniów satysfakcji z uczenia się był wprowadzony w roku 2020/21 Dzień Dwujęzyczności. Klasy w wyznaczonych salach w ciągu dwóch 45-minutowych lekcji rozwiązują różnorodne zadania językowe oraz CLIL z matematyki, biologii, geografii i historii). W nagrodę otrzymują hasła – wskazówki do zadania głównego.

Dzień dwujęzyczności – scenariusz

  1. Scenariusze dla Dni Pracy Metodą Projektu oraz nowa metoda ewaluacji projektów

Dni Pracy Metodą Projektu były rezultatem projektu POWER „Klucze do współczesnego świata”. W projekcie „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” powstały nowe scenariusze projektów oraz nowa metoda ewaluacji, która była rezultatem ankiet i spotkań ewaluacyjnych po przeprowadzeniu dni projektowych oraz udziałem nauczyciela w kursie szkoleniowym w Hiszpanii „Intelligent assessment and evaluation”, po którym podzielił się wiedzą podczas szkolenia rady pedagogicznej.

Przykładowy scenariusz projektu

  1. Baza aktywizujących metod pracy i narzędzi TIK zebrana w formie ebooka.

Zgodnie z procedurami wyjazdowymi wszyscy uczestnicy kursów zagranicznych mieli obowiązek prowadzenia dzienniczka uczestnika kursu, w którym należało zapisywać ciekawe, aktywizujące metody pracy, nowe pomysły, nowe aplikacje i platformy. Wszystkie informacje zostały następnie zebrane w formie ebooka i udostępnione nauczycielom.

https://www.canva.com/design/DAFQN50C4xM/V8lJ4EEs9se8sLIpdkMUJg/watch?utm_content=DAFQN50C4xM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

  1. Wystawa zdjęć wraz z komentarzem na temat projektu oraz prezentacja pokazujące działania i rezultaty projektu.

Wystawa zdjęć wraz z opisem powstała na bazie materiałów przesyłanych przez nauczycieli uczestniczących w kursach zagranicznych. Najpierw przekazywane przez nauczycieli informacje o kolejnych działaniach projektowych były prezentowane na wyznaczonej tablicy w szkole, stronie internetowej szkoły oraz Instagramie i Facebooku oraz na blogu „”Our International contacts”, Na koniec zostały zebrane i zaprezentowane w formie wystawy posterów, m. in. podczas dni otwartych dla rodziców. Prezentacja została wykorzystana podczas rady podsumowującej i umieszona na stronie i blogu szkoły.

  1. Program Innowacji „English Around Me” dla klas I-III

Mając na uwadze, że nauczanie języków obcych powinno zaczynać się od najmłodszych lat, po rozwinięciu nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII postanowiliśmy rozszerzyć je na klasy młodsze. Stąd pomysł na napisanie programu nowej innowacji dla klas I-III, w którym nauczyciel nauczania zintegrowanego otrzyma ok. 36 scenariuszy 15-minutowych zajęć opartych na bajkach, piosenkach, kartach pracy, grach i zabawach edukacyjnych w języku angielskim. Nauczyciel prowadzący lekcje będzie mógł płynnie przejść od omawiania danego tematu w języku polskim do krótkiej 15-minutowej lekcji w języku angielskim, podczas której przygotowany materiał źródłowy umożliwi wprowadzenie słownictwa związanego z danym tematem w języku angielskim.

Innowacja dla klas I-III – English around me

  1. E-booki – Metody ewaluacji oraz praktyczne metody rozwijania umiejętności 21 wieku.

Podczas trwania projektu przeprowadzono dwa szkolenia rady pedagogicznej na bazie wiadomości i materiałów zebranych podczas szkoleń „21st century skills” oraz „Intelligent assessment and evaluation”. Oba szkolenia miały na celu zapoznanie nauczycieli z nowatorskimi rozwiązaniami wpływającymi na organizację pracy na lekcji, która ma wpływ m. in. na zwiększenie satysfakcji z uczenia się wśród uczniów oraz rozwinięcie różnorodnych umiejętności miękkich. Na podstawie szkoleń powstały ebooki, które zostały udostępnione nauczycielom.

Intelligent assesment and evaluation

21st century skills

 

 

Opis wyjazdu: Erasmus_info

Job shadowing we Francji

Luty 2020

W ramach projektu Erasmus plus akcja KA1 „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” rozpoczęły się pierwsze wyjazdy nauczycieli na szkolenia. W dniach 15.02-21.02.2020 Anna Zawadzka uczestniczyła w tygodniowej wizycie job shadowing w zaprzyjaźnionej szkole College Les Eyquems w Merignac we Francji.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń i obserwacja pracy nauczycieli języków obcych i matematyki oraz zapoznanie się innowacyjnymi metodami ewaluacji i pracy metodą projektu. Nauczyciele pracowali także nad przygotowywanym obecnie projektem Erasmus plus akcja KA2, który chcielibyśmy rozpocząć w przyszłym roku szkolnym.
Podczas pobytu pojawiła się także okazja rozmowy z dyrektorem szkoły na temat jej organizacji i zarządzania oraz z nauczycielami uczącymi w Ecole elementaire i Lycee, po to by poznać lepiej francuski system edukacji oraz wprowadzaną aktualnie reformę.

Obserwacje zajęć w szczególności uwzględniały metody pracy, komunikowanie się nauczyciela z uczniami, przygotowanie do lekcji, organizację lekcji, sposoby oceniania pracy uczniów, relację nauczyciel – uczeń oraz stosowanie nowych technologii.

Każda klasa wyposażona jest w projektor i połączenie z Internetem. Część nauczycieli nie korzysta z podręczników lub robi to sporadycznie, traktując je jako bazę wyjściową do przygotowania lekcji. Każdą lekcję opisują krótko i hasłowo w elektronicznym dzienniku lekcyjnymi, dołączając także karty pracy oraz oczekiwaną pracę domową. W związku z tym uczniowie często już przed lekcją mają w niezwykle starannie prowadzonych zeszytach wklejone karty pracy, na bazie których prowadzone są lekcje.

Na lekcjach pojawia się często interdyscyplinarność. Na matematyce rozwiązywanie równań wprowadza się pokazując jak działają formuły w Excelu. Nauczyciel języka angielskiego wraz z nauczycielem historii opracował mini-projekt na temat I Wojny Światowej, a z nauczycielem informatyki prowadzi projekt „Dream school”.

Wyjazdy nauczycieli na kursy językowe i metodyczne

Lato 2020

W ramach projektu Erasmus plus „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” w lipcu 2020 zgodnie z planem rozpoczęły się wyjazdy nauczycieli na kursy językowe i metodyczne. W tym roku z powodu pandemii cześć wyjazdów została przesunięta, jednak udało się wyjechać trzem osobom na Maltę. Dwie osoby uczestniczyły w intensywnym dwutygodniowym kursie językowym, zaś jedna – nauczycielka języka angielskiego należąca do zespołu pracującego nad innowacją prowadzoną w klasach 5 i 6, poznawała tajniki nauczania metodą CLIL.

Kurs językowy „ English Language Development for Teachers and Staff Working in Education” – Malta

Relacja z kursu językowego:

Każdego dnia od poniedziałku do piątku zajęcia z j. angielskiego rozpoczynają się o godzinie 9.00 a kończą o 14.30. Nauczyciel prowadzi je wg. ustalonego porządku: temat właściwy i ćwiczenia odsłuchowe, gramatyka i konwersacje. Zajęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie, metodycznie, intensywnie i efektywnie.


Kurs metodyczny “Methodology & ICT Tools for teachers working with CLIL” – Malta

Oraz relacja z kursu metodycznego:

Kurs „CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” przybliża uczestnikom czym jest CLIL i co należy brać pod uwagę przy planowaniu lekcji. Kurs to połączenie teorii (czym jest CLIL, jakie ma cele i jak należy planować lekcje) i praktyki w postaci ogólnie zaplanowanej lekcji na wybrany przez grupę temat. Drugi tydzień będzie dotyczył zajęć praktycznych wykorzystujących narzędzia technologiczne. Kurs bardzo mi się podoba ponieważ mam poczucie, że otrzymałam konkretne narzędzia i pomysły do wykorzystania we własnej pracy. Poza zajęciami w szkole uczestnicy mają okazję zapoznać się z dziedzictwem kulturalnym Malty, które jest niezwykle ciekawe.

Wyjazdy na kursy językowe – lato 2021

Kurs językowy „ English Language Development for Teachers and Staff Working in Education” – Malta

W ramach projektu Erasmus + „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” grupa nauczycieli wyjechała na intensywny kurs języka angielskiego na Maltę. W dniach od 5.07 do 16.07 w godzinach od 9 do 15 nauczyciele uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w grupach wielonarodowościowych. Podczas warsztatów językowych poznawali język i gramatykę w formie kreatywnych gier i zabaw rozwijających słownictwo, a po południu podczas różnych wycieczek odkrywali maltańską historię, kulturę i obyczaje.

Kurs metodyczny „Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools” – Włochy

Udało się nam zrealizować kolejne dwa wyjazdy w ramach projektu Erasmus + „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie”. Panie Donata Hartleb-Wroczyńska oraz Olena Sharko wyjechały na metodyczny kurs do Włoch, Florencji. Kurs był związany z użyciem nowoczesnej technologii w nauczaniu. Zajęcia odbywały się zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych w grupie nauczycieli z różnych państw- Hiszpanii, Niemiec, oraz Węgier. Po zajęciach wszyscy podziwiali piękno architektury we Florencji oraz poznawali kulturę.

 

Kurs dla nauczycieli we Florencji: Tablets and Smartphones

INNOWACJA „WIEM PO CO SIĘ UCZĘ” I LEKCJE OTWARTE DLA NAUCZYCIELI PRZY WSPÓŁPRACY Z WCIES

Innowacja „Wiem po co się uczę” wprowadzona podczas realizacji projektu „Klucze do współczesnego świata”, który otrzymał certyfikat European Language Label, jest kontynuowana w ramach projektu „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie”. Aktualne działania obejmują analizę i ewaluację już powstałych scenariuszy oraz tworzenie nowych konspektów lekcji dla klas piątych. Więcej na temat naszych innowacji znajduje się w zakładce Innowacja pedagogiczna.

Od trzech lat współpracujemy także z Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń Wcies dzieląc się m. in. swoim doświadczeniem we wprowadzaniu dwujęzyczności oraz innowacji. W ramach współpracy organizujemy np. lekcje otwarte dla nauczycieli szkół warszawskich.

25.03.2021

W czwartek 25 marca odbyła się kolejna lekcja otwarta dla nauczycieli przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji i Szkoleń Wcies w ramach projektu Erasmus plus Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie. Tym razem była to lekcja online biologii dwujęzycznej w klasie 7e poprowadzona przez panią Sylwię Bombała. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem – obserwowało ją ok. 20 nauczycieli szkół warszawskich.

 

 

 

12.04.2021

W poniedziałek 12 kwietnia odbyła się kolejna lekcja otwarta dla nauczycieli szkół warszawskich w ramach współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń WCIES. Poprowadziła ją w klasie 6d pani Donata Hartleb-Wroczyńska. Tematem lekcji była Podróż po Układzie Słonecznym. Scenariusz lekcji powstał w ramach innowacji „Wiem po co się uczę – dwujęzyczność i metoda pracy projektem jako narzędzia zwiększające autonomię uczenia się” prowadzonej we wszystkich naszych klasach piątych i szóstych.

 

 

15.04.2021

15 kwietnia 2021 Innowacja „Wiem po co się uczę” realizowana w klasach 5 i 6 doczekała się kolejnej lekcji pokazowej w ramach sieci współpracy szkół warszawskich Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń WCIES. Pani Anna Ołdakowska poprowadziła po angielsku w klasie 5a lekcję o ułamkach dziesiętnych. Uczniowie zapoznali się że sposobem odczytywania i zapisywania ułamków dziesiętnych w języku angielskim.

INNOWACJA „ENGLISH AROUND ME”

W ramach projektu “Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie” w roku 2020/2021 po raz pierwszy wprowadziliśmy w klasie drugiej innowację „ENGLISH AROUND ME – EDUKACJA DWUJĘZYCZNA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM”, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

W roku szkolnym 2021/2022 innowacja wprowadzana będzie w wybranych klasach drugich oraz kontynuowana w klasie trzeciej

SPOSÓB REALIZACJI

Nauczyciel nauczania zintegrowanego otrzyma ok. 36 scenariuszy 15-minutowych zajęć opartych na bajkach, piosenkach, kartach pracy, grach i zabawach edukacyjnych w języku angielskim. Lekcje te zostały przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego w oparciu o tematy i słownictwo wskazane przez nauczycieli nauczania zintegrowanego i są zgodne z rozkładem materiału wprowadzanym na lekcjach nauczania zintegrowanego. Nauczyciel prowadzący lekcje będzie mógł płynnie przejść od omawiania danego tematu w języku polskim do krótkiej 15-minutowej lekcji w języku angielskim, podczas której przygotowany materiał źródłowy (film, piosenka, karta pracy) umożliwi wprowadzenie słownictwa związanego z danym tematem w języku angielskim. Co istotne nauczyciel nie będzie pełnił roli nauczyciela języka angielskiego. Jego zadaniem będzie odtworzenie wskazanego materiału, przeprowadzenie gry edukacyjnej lub rozdanie i wytłumaczenie kart pracy.

W ten sposób do nauczania zintegrowanego uda się wprowadzić elementy dwujęzyczności, połączyć treści nauczania w języku polskim z językiem angielskim.

 

Lato 2022

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU ERASMUS PLUS

NOWOCZESNA SZKOŁA W NOWOCZESNYM ŚWIECIE

W lipcu i sierpniu 2022 obyły się ostatnie wyjazdy nauczycieli naszej placówki na kursy metodyczne i językowe ramach projektu Erasmus plus „Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie”.

W lipcu jeden nauczyciel wyjechał na intensywny dwutygodniowy kurs językowy do Liverpoolu, podczas którego zajęcia odbywały się w grupach wielonarodościowych, Podczas warsztatów nauczyciel poznawał nie tylko język i gramatykę ale również kulturę kraju. Lektorzy prowadzili zajęcia w formie kreatywnych gier i zabaw rozwijających słownictwo. Popołudniami grupa zwiedzała i poznawała historię tego pięknego miasta.

Kolejnych czterech nauczycieli wyjechało w lipcu do Wielkiej Brytanii na kurs językowo-metodyczny „Contemporary English and British Culture” w uniwersyteckim miasteczku Cambridge oraz na kurs językowy „Intensive English” w słynnym Oxfordzie. Podczas intensywnego kursu języka angielskiego nauczyciele poznawali nowe słownictwo, metody dydaktyczne a także poprzez przebywanie w zróżnicowanym kulturowo środowisku zwyczaje i kulturę narodów całego świata. W trakcie zajęć wymieniali się doświadczeniami w pracy z uczniami z różnych przedziałów wiekowych. Dwutygodniowy pobyt był niesamowitym doświadczeniem.

Sierpień był kolejnym miesiącem wyjazdów nauczycielskich na kursy metodyczne. Tym razem jeden nauczyciel uczestniczył w kursie metodycznym „Intelligent assessment and evaluation” w szkole Europass Academy w San Crirstobal de la Laguna, Hiszpania. Podczas kursu nauczyciele poznawali m.in. metody wdrażania skutecznego schematu samooceny i wzajemnej oceny, tworzyli kryteria oceniania kształtującego, zastanawiali się nad oceną umiejętności miękkich.

W tym samym czasie dwóch nauczycieli wyjechało do Wielkiej Brytanii, by w szkole NILE w Norwich zapoznawać się z nowoczesnymi metodami pracy podczas kursu „21st Century Skills”. Tematyka kursu obejmowała m.in. tworzenie projektów międzyprzedmiotowych, zintegrowanie oceniania z nauczaniem, wykorzystywanie technologii TIK, analizowanie struktur lekcji, poznanie strategii nauczania, rozwijających umiejętności XXI wieku, porównywanie i kontrastowanie materiałów w celu zbadania różnic między konwencjonalnym nauczaniem a nauczaniem prowadzącym do  rozwiązywania problemów.

Zebrana wiedza posłuży do przygotowania zbioru pomysłów metodycznych do wykorzystania na lekcjach języka obcego oraz lekcji dwujęzycznych.

Skip to content