Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

RESQL

     

 

Liczne badania prowadzone w polskich szkołach wskazują na trzy istotne problemy:

  • występowanie przemocy szkolnej w różnych przejawach, zarówno fizycznych, webalnych jak i psychicznych
  • brak bezpiecznego i anonimowego systemu zgłaszania incydentów przemocowych personelowi szkolnemu
  • brak ogólnoszkolnego systemu prewencyjno-interwencyjnego, w tym procedur działań dla nauczycieli i wychowawców

RESQL wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i oferuje szkołom:

  • innowacyjną aplikację mobilną umożliwiającą anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez nauczycieli interwentów
  • zestawy interwencji ułatwiające pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Szkoła otrzymuje materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej
  • przetestowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły. Ponadto RESQL dostarcza uczniom i pracownikom szkoły niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, podanej w przystępnej formie

źródło: https://resql.pl/

Skip to content