Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Konkurs WERS

MIĘDZYSZKOLNY JĘZYKOWY KONKURS POEZJI I TEATRU WERS

Wspólna Europa Razem na Scenie

Od 2001 roku corocznie w naszej placówce był organizowany szkolny konkurs teatralny Smolna Plays English. Widząc żywe zainteresowanie ze strony uczniów, zapragnęliśmy rozpropagować naszą inicjatywę wśród warszawskich placówek oświatowych. Pierwsza edycja konkursu pod zmienioną nazwą i z nowym logiem odbyła się w roku szkolnym 2018/2019 .

Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wydawnictwa EGIS/Express Publishing.

Konkurs znajduje się w przygotowanym przez Kuratorium Oświaty wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych punktowanych do liceum.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Rok szkolny 2023/2024

Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 5 kwietnia 2024 r. w SP nr 211 w Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.
Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu Poezji i Teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.
Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja.
Każdy konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo wszystkie trzy konkursy widnieją na kuratoryjnej liście konkursów punktowanych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

Oto wyniki V Międzyszkolnego Konkursu Językowego Poezji i Teatru WERS

Laureaci WERS V

Laureatom I, II i III miejsca gratulujemy i serdecznie zapraszamy wraz z nauczycielem – opiekunem na uroczystość rozdania dyplomów, która odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 12:00 w budynku B Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. J. Korczaka przy ul. Smolnej 30.

Sprawozdanie:  SPRAWOZDANIE WERS 2024

Harmonogram konkursu: HARMONOGRAM WERS

Regulamin konkursu: Regulamin V Międzyszkolnego Konkursu Językowego Poezji i Teatru

Karta zgłoszenia: WERS-Karta-zgloszenia-kategoria-POEZJATEATR

Rok szkolny 2022/2023

GALA FINAŁOWA 2023 KONKURSÓW WERS, TEA I MATL
Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 14 kwietnia 2023 r. w SP nr 211 w Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.
Gościem specjalnym naszej uroczystości był Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Aleksander Ferens.
Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu poezji i teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.
Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, ukraińskim i niemieckim.
Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

Oto wyniki IV Międzyszkolnego Konkursu Językowego Poezji i Teatru WERS

Laureaci IV WERS

Laureatom I, II i III miejsca gratulujemy i serdecznie zapraszamy wraz z nauczycielem – opiekunem na uroczystość rozdania dyplomów, która odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 13:00 w Budynku B Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka przy ul. Smolnej 30.

Sprawozdanie: Sprawozdanie

Harmonogram konkursu: HARMONOGRAM WERS 2022-23

Regulamin konkursu: Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Językowego Poezji i Teatru WERS

Karta zgłoszenia: WERS Karta zgłoszenia kategoria POEZJATEATR

Rok szkolny 2021/2022

GALA FINAŁOWA 2022 KONKURSÓW WERS, TEA I MATL

Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 22 kwietnia 2022 r. w SP nr 211 W Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.

Gośćmi specjalnymi naszej uroczystości był Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Aleksander Ferens oraz Rzecznik prasowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Paweł Siedlecki.

Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu poezji i teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.

Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

Sprawozdanie: Sprawozdanie z konkursu WERS kwiecień 2022

Regulamin konkursu: Regulamin-III-Miedzyszkolnego-Konkursu-Jezykowego-Poezji-i-Teatru-2

Karta zgłoszenia: Karta zgłoszenia kategoria TEATR2022

Karta zgłoszenia: Karta zgłoszenia kategoria POEZJA

Rok szkolny 2020/2021

Pragnąc kontynuować nasze działania w czasie pandemii, zaproponowaliśmy warszawskim szkołom udział w konkursie w formie on-line tj. przygotowanie recytacji wiersza lub sztuki teatralnej w formie elektronicznej, przeprowadzenie szkolnych eliminacji, a następnie przesłanie prac na wyznaczony adres e-mail (konkurswers@gmail.com).

Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a także został wpisany w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych na rok szkolny 2020/2021 opublikowanym przez MKO. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zdobycie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca stanowi podstawę do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W lutym 2021r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne w warszawskich szkołach podstawowych chcących wziąć udział w  konkursie. Następnie do 26 lutego szkoły miały obowiązek zgłoszenia uczestników. Zgodnie z regulaminem, każda szkoła mogła być reprezentowana w dwóch kategoriach: sztuka teatralna w języka angielskim w jednej grupie wiekowej (klasy 7-8) i/lub recytacja wiersza w wybranym języku obcym (angielski/hiszpański/francuski/niemiecki) w dwóch grupach wiekowych (klasy 4-6 oraz 7-8).  W efekcie do konkursu zgłosiło się 27 szkół, jedna szkoła z Mińska Mazowieckiego. Przesłuchania miały miejsce 1, 6 oraz 7 kwietnia 2021r. w formie online, a w jury zasiadali nauczyciele SP nr 211 w Warszawie. Ze względu na małą liczbę nagrań przesłanych w kategorii poezja w języku francuskim oraz niemieckim, grupy wiekowe zostały połączone.

Finał konkursu wraz z ogłoszeniem laureatów oraz prezentacją zwycięskich wystąpień miał miejsce 13 kwietnia 2021r. w formie online na platformie TEAMS. Na uroczystość zaproszeni zostali nauczyciele, rodzice i uczniowie szkół uczestniczących w konkursie.

Aktualna edycja konkursu wiązała się także z realizowanym w naszej szkole finansowanym z funduszy Unii Europejskiej projektem Erasmus + „Building a better future”, którego jednym z celów jest promowanie nauki języków obcych oraz wielokulturowości.

Rok szkolny 2018/2019

W styczniu 2019 r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne w warszawskich szkołach podstawowych chcących wziąć udział w konkursie. Następnie do 18 lutego szkoły miały obowiązek zgłoszenia uczestników. Zgodnie z regulaminem, każda szkoła mogła być reprezentowana w dwóch kategoriach: sztuka teatralna w języka angielskim w jednej grupie wiekowej (klasy 7-8) i/lub recytacja wiersza w wybranym języku obcym (hiszpański/francuski/niemiecki) w dwóch grupach wiekowych (klasy 4-6 oraz 7-8). W efekcie do konkursu zgłosiło się 14 szkół. Przesłuchania miały miejsce 18 marca 2019 r. w SP nr 211, a w jury zasiadali nie tylko nauczyciele naszej szkoły, ale także specjaliści w swojej dziedzinie (m.in. dr Magdalena Grycan z Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Romanistyki, Artur Lech Stępniak z Bilinguis Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności).

Finał konkursu wraz z wręczeniem cennych nagród zapewnionych przez organizatora oraz prezentacją zwycięskich wystąpień miał miejsce 26 marca 2019 r. w SP nr 211. Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele organu prowadzącego oraz kuratorium, jak również dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół uczestniczących w konkursie.

Pierwsza edycja konkursu wiązała się także z realizowanym w naszej szkole finansowanym z funduszy Unii Europejskiej projektem POWER  „Klucze do współczesnego świata – języki, rozwój osobisty, TIK ”, którego jednym z celów jest promowanie nauki języków obcych oraz wielokulturowości.

Finał, marzec 2019: Finał Międzyszkolnego konkursu językowego

Skip to content