Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

O szkole

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 211 rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1958/59. W jej murach podjęło naukę 1126 uczniów. Najważniejszym wydarzeniem pierwszego pięciolecia było nadanie Szkole imienia pisarza, pedagoga i przyjaciela dzieci – Janusza Korczaka. Uroczystość odbyła się 29 maja 1962 roku. Odsłonięcia tablicy na budynku szkolnym dokonał Igor Newerly – pisarz, jeden ze współpracowników i przyjaciół naszego patrona.

9 maja 1970 roku, w ósmą rocznicę nadania Szkole imienia, placówka otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Opiekuńczy Centrali Rolno-Spożywczej Samopomoc Chłopska.

9 maja 1974 roku w pracowni historycznej powstała Izba Pamięci Narodowej. Ekspozycja poświęcona była martyrologii dzieci w czasie II wojny światowej oraz życiu i działalności Janusza Korczaka.

1 września 1975 roku dzięki współpracy z Miejskim Domem Kultury, dzieci rozpoczęły naukę w klasach pływackich. Dwa lata później, decyzją Ministra Oświaty i Wychowania, placówka stała się szkołą sportową o profilu pływackim. Do połowy lat osiemdziesiątych w zawodach krajowych i międzynarodowych uczniowie Szkoły zdobyli 97 medali (w tym 37 złotych), ustanawiając 2 rekordy Polski.

W 1978 roku podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Roku Korczakowskiego odsłonięcia portretu Patrona dokonała malarka – Olga Imbirowicz.

W 1985 roku odnotowano pierwsze sukcesy szkolnych szachistów – nasi uczniowie zdobyli Mistrzostwo Dzielnicy. W kolejnych latach uzyskiwali liczne nagrody i wyróżnienia w szachowych zawodach krajowych i zagranicznych, m.in. II miejsce w Mistrzostwach Polski, uczestniczyli w Mistrzostwach Europy. Sukcesy osiągane przez dzieci w tej dyscyplinie sprawiły, iż od września roku szkolnego 1995/96 powołano klasy szachowe, w których dodatkowo wprowadzono autorskie programy matematyki.

W latach 1993-1998 w Szkole powstała pracownia komputerowa, co pozwoliło na wprowadzenie zajęć informatycznych w ramach lekcji pracy-techniki. Wprowadzono naukę dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego.

W 1999 roku w wyniku reformy oświaty, placówka została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową. Od września tegoż roku Szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołami partnerskimi w Hiszpanii, Francji i Włoszech w ramach programu Comenius – Sokrates.

1 września 2002 roku została utworzona w Szkole klasa integracyjna.

W latach 2002 – 2004 Szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową oraz w czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i stałym dostępem do Internetu. Powstała także pracownia logopedyczna oraz sala do zajęć korektywy.

Od września 2007 roku w Szkole zostały utworzone kolejne klasy integracyjne. W związku z tym pełne brzmienie nazwy to: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Jednym z głównych celów Rady Pedagogicznej jest konsekwentna realizacja programu wychowawczego oraz utrzymanie wysokiego poziomu nauczania.

Poza nauką stworzono uczniom możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, m. in.: koła teatralnego, koła szachowego, gimnastyki korekcyjnej, koła informatycznego.

W roku szkolnym 2007/2008 Szkoła obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia.

Rok szkolny 2011/2012 był szczególnie uroczysty dla naszej szkoły. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd wielkiemu prekursorowi działań na rzecz praw dziecka, ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
Dla nas było to podwójne święto, gdyż obchodziliśmy także jubileusz 50lecia nadania imienia tego wspaniałego pedagoga.

Od września 2017 roku, w wyniku zmian w systemie szkolnictwa, znów staliśmy się ośmioklasową szkołą podstawową i mieścimy się w dwu lokalizacjach: w budynku A przy ul. Nowym Świecie 21A oraz budynku B przy ul. Smolnej 30.

Skip to content