Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Samorząd

Rok szkolny 2023/2024

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca (budynek B)

Zastępca przewodniczącej (budynek B)

Zastępca przewodniczącej (budynek A) – Lea Żarnecka, klasa 4a

Zastępca przewodniczącej (budynek A) – Julia Brzezińska, klasa 5a

Opiekunowie Samorządu w budynku A
Pani Joanna Kulpita
Pani Małgorzata Jakubowska

Rzecznik Praw Ucznia w budynku A

Opiekun Samorządu w budynku B

Rzecznik Praw Ucznia w budynku B
Pan Paweł Ryćko

Dokumenty:

Regulamin radiowęzła

Kolorowy dzień

Szczesliwy numerek

Samorząd Szkolny:

 • prowadzi zawsze aktualną Gazetkę Samorządu Szkolnego informując o wszelkich działaniach, spotkaniach i przedsięwzięciach;
 • ogłasza szereg konkursów , które opracowuje, nadzoruje i podsumowuje;
 • agituje do wszelkich akcji charytatywnych i ekologicznych;
 • kultywuje tradycje związane z Polską, patronem szkoły, rodziną;
 • organizuje dyskoteki szkolne;
 • przygotowuje niespodzianki na różne okazje (Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka itp.);
 • uczestniczy w imprezach kulturalno-oświatowych;
 • daje dobry przykład swoim kolegom i koleżankom;
 • godnie reprezentuje swoją szkołę;
 • poznaje i w miarę możliwości rozwiązuje problemy swoich kolegów i koleżanek.

  Mały samorząd

Przewodnicząca Małego Samorządu (klasy 1 – 3) – Aniela z klasy 3a

Opiekunowie Małego Samorządu:
Pani Monika Murawska
Pani Agnieszka Siwy

Członkowie Małego Samorządu biorą czynny udział w różnych imprezach i akcjach szkolnych oraz uczestniczą jako przedstawiciele klas młodszych w uroczystościach szkolnych.

Mały Samorząd organizuje, włączając do pracy wszystkich chętnych uczniów, wiele konkursów: plastycznych, literackich, fotograficznych oraz apele okolicznościowe, ciekawe imprezy, turnieje sportowe.

Skip to content