Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Wyniki egzaminu  ósmoklasisty 2022/2023

język polski 74%

język angielski 87%

matematyka 77%

Skip to content