Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Konkurs MATL

Rok szkolny 2023/2024

Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 5 kwietnia 2024 r. w SP nr 211 w Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.
Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu Poezji i Teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.
Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja.
Każdy konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dodatkowo wszystkie trzy konkursy widnieją na kuratoryjnej liście konkursów punktowanych w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w budynku B przy ul. Smolnej 30 o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów za I, II i III miejsce w naszych trzech konkursach międzyszkolnych „TEA – Time for English Adventure”, „MATL – Matematyka i Angielski – to Lubię!” oraz „WERS – Wspólna Europa Razem na Scenie”. Zapraszamy wszystkich laureatów wraz z nauczycielami lub rodzicami!

II etap konkursu odbędzie się 9 marca 2024r. (sobota):

8:45 – konkurs MATL

Konkurs został objęty honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz wydawnictwa EGIS/Express Publishing.

Konkurs znajduje się w przygotowanym przez Kuratorium Oświaty wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych punktowanych do liceum.

 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

Harmonogram konkursu na rok szkolny 2023/2024: Harmonogram MATL 2023-24 (1)

 

Rok szkolny 2022/2023

GALA FINAŁOWA 2023 KONKURSÓW WERS, TEA I MATL
Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 14 kwietnia 2023 r. w SP nr 211 w Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.
Gościem specjalnym naszej uroczystości był Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Aleksander Ferens.
Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu poezji i teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.
Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, ukraińskim i niemieckim.
Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

Sprawozdanie z konkursu: sprawozdanie MATL

Harmonogram konkursu na rok szkolny 2022/2023: Harmonogram MATL 2022-23

Rok szkolny 2021/2022

GALA FINAŁOWA 2022 KONKURSÓW WERS, TEA I MATL

Finał konkursu wraz z rozdaniem dyplomów miał miejsce 22 kwietnia 2022 r. w SP nr 211 W Warszawie, na którym gościliśmy laureatów oraz ich rodziców i nauczycieli.

Gośćmi specjalnymi naszej uroczystości był Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Aleksander Ferens oraz Rzecznik prasowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pan Paweł Siedlecki.

Podczas finału rozdane zostały dyplomy I, II i III miejsca laureatom trzech międzyszkolnych konkursów organizowanych przez naszą szkołę – Konkursu poezji i teatru WERS, Konkursu języka angielskiego TEA oraz Konkursu matematycznego MATL.

Nauczyciele przygotowujący naszych laureatów otrzymali dyplomy z podziękowaniami. Uroczystość została wzbogacona występami laureatów I miejsca konkursu WERS w kategorii teatr oraz poezja w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów w przyszłym roku szkolnym!

Sprawozdanie z konkursu: sprawozdanie MATL

 

Laureatom I, II i III miejsca gratulujemy i serdecznie zapraszamy wraz z nauczycielem – opiekunem na uroczystość rozdania dyplomów, która odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 13:00 w Budynku B Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka przy ul. Smolnej 30.

W przypadku nieobecności laureata na uroczystości będzie możliwość odebrania dyplomu w sekretariacie szkoły w późniejszym terminie.

Etap powiatowy konkursu „MATL – Matematyka i Angielski to lubię!” odbędzie się:

2 kwietnia 2022 o godzinie 9:00.

Adres: Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Budynek B: Warszawa, ul. Smolna 30

Prosimy przynieść niezmywalny długopis oraz legitymację szkolną.

W II etapie konkursu weźmie udział 74 uczestników z 15 szkół.

Wszystkim życzymy powodzenia!!!

Zapraszamy do udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym MATL „Angielski i matematyka – to lubię!”.

Pomysł na konkurs powstał w ramach Akredytacji Erasmus plus „Szkoła przyszłości”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej z Warszawy i przeprowadzany jest w dwóch grupach wiekowych: klasy V-VI oraz klasy VII – VIII i w dwóch etapach: szkolnym oraz powiatowym. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
 2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.
 3. Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwijaniem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
 4. Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia.
 5. Odkrywanie potencjału uczniów.
 6. Popularyzowanie nauczania dwujęzyczności wśród uczniów.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs ma formę pisemną.
 2. Na każdym etapie do rozwiązania jest 8 zadań: 5 zadań zamkniętych, 2 zadania otwarte oraz 1 zadanie sprawdzające podstawową angielską terminologię matematyczną (10 terminów matematycznych wybranych z zakresu merytorycznego). Dwa zadania zamknięte i 1 zadania otwarte są sformułowane w języku angielskim, jednak rozwiązane należy wykonać w języku polskim.
 3. Za poprawne wykonanie zadania zamkniętego uczeń otrzymuje 2 pkt, zadania otwarte punktowane są w skali 0 – 5p. Maksymalna liczba punktów do zdobycia na obu etapach konkursu wynosi 25.
 4. W zadaniach otwartych podanie jedynie poprawnej odpowiedzi nie może być nagrodzone maksymalną liczbą punktów za dane zadanie. Wymagana jest obecność wszystkich elementów rozwiązania zadania, czytelność, logiczność zapisu i estetyka wykonania.
 5. Czas trwania każdego etapu wynosi 60 minut od chwili rozdania kartek z treścią zadań.
 6. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 20 punktów.
 7. Laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymują największą liczbę punktów. Uzyskają odpowiednio tytuł laureata I, II, i III miejsca.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs.matematyczny.matl@gmail.com

Szczegółowe informacje na temat organizacji konkurs znajdują się w Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu matematycznego MATL
Harmonogram: Harmonogram konkursu 2021-2022 MATL
Karta zgłoszenia szkoły: Karta zgłoszenia szkoły MATL
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych MATL
Karta zgłoszenia osób zakwalifikowanych do etapu II: Protokół i karta zgłoszenia osób zakwalifikowanych do II etapu

Skip to content