Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Świetlica

Rok szkolny 2023/2024

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 17.30

Regulamin Świetlicy:  Regulamin świetlicy SP 211

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy- 2023-24

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej: Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

Zgoda na samodzielne opuszczanie świetlicy: samodzielne opuszczanie świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka: upoważnienie do odbioru

Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych: ZGODA

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka: Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru ucznia ze szkoły

O nas:

JESTEŚMY DLA WAS
w godz. 7.00 – 17.30

 

Kadra pedagogiczna:

Kierownik świetlicy – Iwona Łoboda

Nauczyciele wychowawcy klas I: Anna Zackiewicz, Patrycja Cholewa

Nauczyciele wychowawcy klas II: Marzena Sędłak, Aleksandra Buczyńska, Barbara Anioł

Nauczyciele wychowawcy klas III: Paulina Skwira, Justyna Skowroń-Wołkowska

Nauczyciele wychowawcy klas IV-V: wszyscy wychowawcy świetlicy

Świetlica w naszej szkole pełni pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczą dla uczniów
z klas I-VIII. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja także wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Zajęcia świetlicowe poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności i wychowują. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, szkoły, kolegów. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówimy o zmianach zachodzących w przyrodzie.

„Nietypowe święta” w świetlicy szkolnej

W bieżącym roku szkolnym, oprócz aktywności związanych z indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami wychowanków, organizowane będą dni tematyczne zgodnie
z  „kalendarzem dni nietypowych”. Podczas zajęć edukacyjnych świetlicowych będziemy świętować i omawiać święta nietypowe, które nie znalazły się w klasycznym kalendarzu. Odchodząc od stereotypów, przekazywana będzie dodatkowa wiedza przy zastosowaniu różnorodnych metod, form i technik. Obchodzenie w naszej świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 nietypowych świąt, będzie świetną okazją do zgłębienia różnych tematów. Każda okazja jest dobra do nauki, przekazania wiedzy na konkretny temat, poszerzania słownictwa i poznanie świata.

Podczas zajęć świetlicowych codziennie przeprowadzane będą:

 • zajęcia czytelnicze – czytanie (prezentacja) wierszy, opowiadań, bajek i baśni,
 • pogadanki, rozmowy kierowane,
 • zajęcia plastyczne/techniczne – rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, origami
  i wiele innych,
 • zajęcia muzyczne – słuchanie różnych rodzajów muzyki, zabawy przy muzyce, zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, nauka, słuchanie oraz śpiewanie piosenek,
 • zabawy ruchowe/zajęcia sportowe (na boisku szkolnym bądź też na korytarzu oraz sali gimnastycznej),
 • „odrabianki” (pomoc chętnym dzieciom w odrabianiu prac domowych).

Zabawa jest obok nauki formą aktywności dzieci i dlatego uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami. Rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponując różnorodne zabawy i gry staramy się kształtować ich osobowość. Dbamy o wyzwalanie jak największej aktywności poznawczej
i twórczej.

Odpowiednio dobrane gry i zabawy wzbogacają doświadczenia dzieci i angażują je emocjonalnie. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Przede wszystkim kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie, przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Pod tym kątem dobierane są specyficzne formy i metody pracy. Szczególną popularnością wśród dzieci cieszą się konkursy o różnej tematyce, zajęcia – sportowe, plastyczne, czytelnicze, taneczne, muzyczne czy też udział w programach i akcjach edukacyjnych.

Świetlica działa obecnie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19, w związku z tym dostępność wielu gier, zabawek i zajęć jest ograniczona.

 

W świetlicy prowadzimy różne rodzaje zajęć tematycznych:

 

 

W czasie pobytu w świetlicy dzieci maja możliwość odrobienia prac domowych pod okiem nauczycieli.

Czas spędzony w świetlicy urozmaicamy na różne sposoby:

 • organizujemy imprezy okolicznościowe (Andrzejki, dzień Kropki, dyskoteki, koncerty)

 •  zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, quizach i talent show,

 • organizujemy występy dla zaproszonej publiczności

 •  spektakle dla dzieci.

 • zapraszamy rodziców, którzy chcą się podzielić z uczniami swoją pasją lub zawodem,

 • pomagamy potrzebującym.

 • współpracujemy z pracownią ceramiczną Amfora, gdzie dzieci maja możliwość poznać zasady i uroki pracy z gliną.

 • i z rodzicami

 • korzystamy z boiska i placu zabaw.

 • dysponujemy bogatą ofertą gier planszowych, klocków, zabawek i książek.

Aby zapewnić dzieciom indywidualne podejście i najlepsze wsparcie, współpracujemy z innymi nauczycielami w szkole, głównie wychowawcami i nauczycielami wspierającymi uczniów,  psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami.

Nasza świetlica to miejsce, z którego dzieci nie chcą wychodzić!

W Budynku B, dla dzieci nieuczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z drugiego języka obcego lub innych zająć, działa Klubik.

 


Zdjęcia przedstawiają sale świetlicy o raz uczniów podczas zajęć świetlicowych.

 

Skip to content