Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Struktura własnościowa i majątek

BIP: Struktura własnościowa i majątek

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem m. st. Warszawy.

2. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną m. st. Warszawy:

Powierzchnia całkowita działki: 4948 m2
Powierzchnia zabudowy: 1467 m2
Kubatura: 14374 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 3
Ilość kondygnacji podziemnych: 1

3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Majątek stanowią: środki trwałe, wyposażenie, księgozbiór.

BILANS

Bilans SP211 za rok 2021 zamieszczony jest w BIP DBFOŚ Śródmieście.

Wprowadziła: Małgorzata Mańkowska
Zaakceptowała: Małgorzata Gondek

Skip to content