Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi nr 211 im. Janusza Korczaka w Warszawie

Władze

BIP: Władze

Organami Szkoły są:
1. Dyrektor
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców
4. Samorząd uczniowski

Zadania organów określa Statut.

Rada pedagogiczna, Rada rodziców i Samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i Statutem.

Osoby sprawujące funkcje:
Dyrektor Małgorzata Gondek
Wicedyrektor Małgorzata Rećko
Wicedyrektor Marta Pietrzak
Kierownik świetlicy Iwona Łoboda
Kompetencje osób w ramach pełnionych funkcji określa Statut.

Administracja
Sekretarz szkoły Emilia Nowak
Kierownik gospodarczy Katarzyna Jedlińska

Wprowadziła: Małgorzata Mańkowska
Zaakceptowała: Małgorzata Gondek

Skip to content